Naslov prispevka je vzet iz zbornika z naslovom Vseživljenjsko učenje in socialna vključenost oseb z okvaro vida, ki ga je letos izdal Center IRIS ob 100-letnici šole za slepe in slabovidne. V uvodniku urednica navaja številne razloge za branje zbornika. Po pregledu kazala so ti jasni, saj ne gre le za spominsko izdajo, ki je izšla v 100 izvodih, ampak preplet številnih raznolikih vsebin, s katerimi se ukvarjajo v Centru IRIS. Učitelju, ki izve, da bo učil slepega ali slabovidnega, odgovori na številna vprašanja. Prinaša navdihujoče izkušnje iz inkluzije, konkretne primere poučevanja različnih predmetov in učenja številnih spretnosti na raznolike načine, zgodbe o ustvarjanju spodbudnega učnega okolja. Obsežna knjiga se konča s poglavji o Centru IRIS in ustanovah za slepe.

Na enem mestu je torej zbrana raznolika vsebina, ki jo lahko prenesemo na področja drugih ranljivosti. Zajetno knjigo najdete tudi na policah Knjižnice ACS. Hvala, IRIS, za darilo.

Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS