Nacionalni britanski koordinator EPUO LWI in EPALE UK sta v Londonu 23. oktobra organizirala mednarodno konferenco z naslovom Poti izpopolnjevanja: posledice za odrasle učeče se (Upskilling Pathways: Implications for the adult learning workforce). Udeležilo se je je preko osemdeset strokovnjakov in praktikov iz Velike Britanije in drugih držav EU.

Rdeča nit dogodka je bilo VŽU kot pogoj za gospodarsko uspešno družbo. Vse oblike formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja imajo pozitivne učinke na zdravje, zaposljivost, napredovanje na delovnem mestu in prispevek družbi v obliki aktivnega državljanstva.

V plenarnem delu so bili predstavljeni prispevki nekaterih evropskih in britanskih strokovnjakov. Stephen Evans, izvršni direktor LWI, je predstavil stanje v IO v Veliki Britaniji na podlagi raziskave PIAAC. Po njegovih besedah področje potrebuje več finančnih sredstev, socialno prikrajšani in revni pa več podpore. Politike, partnerje in potencialne udeležence IO je treba ozaveščati o vrednotah in možnostih vključevanja. Potrebna je podpora pri pripravi zakonodaje, sistemskih rešitvah, sodelovanju in uresničevanju dosežkov.

Anja Meierkord, strokovnjakinja za trg dela pri OECD, je izpostavila potrebo po razvoju izobraževalnih sistemov, ki bodo upoštevali prihodnje izzive. Mednje se uvrščajo tehnološke spremembe in vprašanja zagotavljanja usposobljenega kadra. IO mora doseči tudi ranljive ciljne skupine in zagotoviti kompetence, ki jih trg dela potrebuje. Gina Ebner, generalna sekretarka EAEA, je predstavila poslanstvo, delovanje in prednostna področja te vseevropske ustanove, predvsem zastopanje članic in področja IO na evropski ravni.

Sledilo je delo v skupinah na različnih prioritetnih področjih. Delavnice so potekale vzporedno:

  • udejanjanje dosežkov na področju temeljnih spretnosti;
  • digitalne kompetence izobraževalcev odraslih;
  • ravni in poti delovne sile v Angliji;
  • lokalno izobraževanje in razvoj standardov na Škotskem;
  • zdravje in zdrav slog življenja v Belfastu – mestu učenja;
  • osebni izobraževalni načrt v Walesu.

Vse dodatne informacije in gradiva so dosegljiva na spletni strani dogodka.

Mag. Andrej Sotošek (andrej.sotosek@acs.si), ACS