Tako smo poimenovali srečanje strokovnih delavcev, zaposlenih na LU Slovenska Bistrica in ZLU. Po SSKJ zgled pomeni dejanje ali ravnanje, po katerem se kdo ravna, ga posnema. Kar smo počeli, pa je bilo še veliko več. V strokovnem jeziku bi rekli, da je šlo za sodelovalno, vzajemno učenje z zgledom, analizo primerov, diskusijo, izmenjavo dobrih praks, ki je botrovalo porajanju novih idej … Če od blizu pogledamo fotografije, je videti kot druženje starih prijateljev. Z nekaterimi to tudi smo, z drugimi pa smo se srečali prvič.

Začne se s spoštovanjem in zavedanjem vodij, kako pomembno je sodelovanje. Z direktorico ZLU Polono Trebušak tudi sicer kdaj kakšno rečeva! Včasih se posvetujeva, občasno modrujeva. Kadar se zdi, da nič ni tako, kot bi moralo biti, se v svojih telefonskih pogovorih tudi jeziva. Izobraževalci odraslih kot drugi strokovni delavci potrebujemo svojo socialno mrežo in kolege, ki jim lahko zaupamo ter se z njimi posvetujemo o strokovnih vprašanjih.

Direktorici: mag. Brigita Kruder in Polona Trebušak

S tem zavedanjem sva si že kar nekaj časa prizadevali najti ustrezen termin za srečanje vseh zaposlenih. Ja, to je najtežji del zgledovalnega obiska, vse drugo gre lažje.

Osredotočili smo se na trajnost, ki je življenjski moto LU Slovenska Bistrica. Že vrsto let uporabljamo električni avtomobil, naša stavba je obnovljena in opremljena po načelih trajnosti (rekuperacija, električna vrata, pipe na dotik ipd.). Kar je mogoče, ponovno uporabimo, odpadkov pa skorajda nimamo! V naših učilnicah ne boste našli košev za smeti, temveč le ločevalne kotičke. Sadje in druge proizvode kupujemo pri lokalnih pridelovalcih, da bi zmanjšali transportne poti. Prizadevamo si za ohranjanje domačih obrti. ZLU pa že vrsto let v septembru kot članica ZiSSS izvaja delavnice s področja trajnostnega razvoja v času ETTR.

Pogovarjali smo se o bogatih izkušnjah LU Slovenska Bistrica na področju študijskih krožkov in dela s starejšimi v neformalnih programih. Izmenjali smo si tudi nasvete o svetovanju. Razpravljali smo o načinih in pomenu ozaveščanja o svetovanju, povezovanju svetovalne dejavnosti z drugimi dejavnostmi zavoda. Izmenjali smo izkušnje sodelovanja z drugimi organizacijami v lokalnem okolju.

Nismo pa se ustavili pri tem! Prisluhnili smo predstavitvi dela kolegialne organizacije na področju formalnih osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih programov.

Za piko na i smo si ogledali Center Metulj, ki letos praznuje 15. obletnico delovanja. Starejše spodbuja pri aktivnem preživljanju tretjega življenjskega obdobja. Redne (tedenske) in občasne dejavnosti krepijo telo in duha udeležencev. Podpirajo ustvarjalnost in druženje.

Mateja Pistotnik

ZLU

Pogovor po področjih in obisk Metulja

»Kaj je res že toliko ura?« V dobri družbi in kadar je zanimivo, čas hitro teče. Ob koncu je bilo vsem skupno spoznanje, da bi nas zanimala še vrsta stvari, da so nekatera vprašanja ostala neodgovorjena, da smo izvedeli premalo konkretnega. Dogovorili smo se, da se vsekakor slišimo in si pišemo!

Kakovost je ključnega pomena za obe organizaciji, zato imata zaposleni svetovalki za kakovost.

ZLU je marca 2023 prejela sklep komisije ACS o podaljšanju pravice do uporabe ZZK za obdobje treh let od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2026, na kar smo izjemno ponosni! To nam daje nov zagon in spodbudo za nadaljnje prizadevanje za razvoj kakovosti v našem zavodu.

Mateja Pistotnik

ZLU

Verjamemo, da je kakovost v vsem, kar počnemo, ključna pot do zadovoljnih udeležencev in spoštovanja v lokalnem okolju. To nam daje nov zagon in spodbudo za nadaljnje prizadevanje za razvoj kakovosti.

Hvala Ljudski univerzi Slovenska Bistrica za navdihujoč obisk in izmenjavo idej. Skupaj gradimo boljšo prihodnost! 💪🤝

Polona Trebušak

direktorica ZLU

Tudi jesti je treba.

Čisto na kraju smo se seveda dogovorili, da pridemo tudi mi v Zasavje. Spet se začenja najtežji del – iskanje termina. 😊

Hvala, cenjeni kolegi, za vaš obisk!

Mag. Brigita Kruder (brigita.kruder@lu-sb.si), LU Slovenska Bistrica, Polona Trebušak (polona.trebusak@zlu.si) in Mateja Pistotnik (mateja.pistotnik@zlu.si), ZLU