Evropski posvet o pomenu vzgoje v IO

Vzgoja in izobraževanje je izraz, ki ga po navadi srečamo v povezavi z otroki in mladino. Je mogoče, da velja tudi za odrasle? Udeleženci nedavnega posveta menimo, da je odgovor pritrdilen. “Izobraževanje in učenje odraslih je več kot druga priložnost za pridobitev izobrazbe. Je tudi več kot izobraževanje in usposabljanje za delo!” S temi besedami je Christoph Jost, direktor DVV International, odprl posvet na temo Več vzgoje v izobraževanju odraslih? Na poti k holističnemu razumevanju učenja in izobraževanja odraslih v 21. stoletju (More Bildung for Adult Education? Towards a holistic understanding of ALE in the 21st Century). 

Povzetki, prispevki in predstavitve so na voljo na spletni strani dogodka

Naslov dogodka nas je spomnil na večno aktualne štiri stebre po Délorsu et al. (Učenje, skriti zaklad; 1996) in potrebo po uravnovešeni opredelitvi in uveljavljanju vseh štirih razsežnosti IO (učim se, zato da znam, da znam delati, da se osebnostno razvijam ter da sem dejaven in spoštljiv član skupnosti). Vse bolj se v stroki govori še o peti razsežnosti: preobrazbenem izobraževanju (transformative education). Sama pa sem mnenja, da je slednje pravzaprav (le) uspešna sinergija prej omenjenih štirih.

A gremo lepo po vrsti

Štirje partnerji: EAEA, Inštitut za mednarodno sodelovanje pri Nemški zvezi ljudskih univerz (DVV International), Ljudska univerza v Bonnu ter nemški nacionalni koordinator za uresničevanje EPUO (EAAL Germany) so združili moči pri organizaciji posveta evropskih deležnikov v izobraževanju in učenju odraslih. Prvotno prizorišče dogodka naj bi bila Hiša vzgoje (Haus der Bildung) v središču Bona, pod okriljem katere od prenove leta 2016 naprej delujeta mestna knjižnica in ljudska univerza. Žal smo si lahko zaradi covida-19 občudovanja vredne prostore ogledali le prek Zooma. Ta je 10. in 11. decembra 2020 povezal okrog 60 udeležencev, ki smo se odzvali na obetaven program.

Ključna oseba dogodka je bila Danka Lene Rachel Andersen

Lene, avtorica publikacij in blogov, ekonomistka, futuristka in filozofinja, nas je navdušila že na vseevropski konferenci EPALE 2019, kjer je predstavila nordijsko tradicijo izobraževanja odraslih in vizijo na tem področju. Tokrat nas je prevzela s podobno temo – Nordijska vzgoja ter izobraževanje in učenje odraslih v 21. stoletju.

Svoje poglede Lene ponazarja s t. i. Bildung Rose – ‘cvetom’, ki poenostavljeno prikazuje vzgojo oziroma pomeni izobraževalni model za povezovanje naših notranjih in zunanjih svetov – v dobro (preobrazbo) obojih. To analitično orodje, ki temelji tudi na načelih razvojne psihologije, je podrobno opisala v knjigi The Nordic Secret: A European story of beauty and freedom (2017). Med drugim je opozorila na razliko med Bildung – vzgojo, osredinjeno na posameznika in njegovo samouresničevanje, ter pedagogiko – vzgojo posameznika znotraj določene kulture in ekonomije (ter za njiju). Knjigo si je mogoče izposoditi tudi v knjižnici ACS.

Posebej se me je dotaknila njena teza, da je osmišljanje (meaning-making) našega početja vse prepogosto premalo podprto (z denarnimi in drugimi viri). Menim, da je tudi podcenjeno. In da ni vrednota, ki bi ji predano služili. Zato sem z veseljem pritegnila govorki, češ da je smiselno v razmisleke in posledične procese odločanja vključiti ljudi, ki se z osmišljanjem ukvarjajo – filozofe, sociologe in podobne mislece. Na posvetu je to vlogo odigral prof. Rudolf Tippelt iz Univerze Ludvika Maksimilijana v Münchnu, ki je dodal dobrodošle znanstveno podkovane komentarje. Oba sta bila zelo prepričljiva, zato sem se iz tega naučila, da moramo tudi v forume EPUO (o prvem pišemo že v tej izdaji) vključiti mislece, ki bodo znali pogledati širše od našega običajnega obzorja in globlje od ustaljenih ravni razmišljanja in delovanja.

EAEA tovrstne dogodke redno dokumentira na svoji spletni strani, včasih tudi v EPALE, zato si najbrž lahko obetamo celosten povzetek dogodka. Pomembno pa je že na tem mestu zapisati oba temeljna zaključka:

  • Partnerske organizacije opisanega posveta bodo oblikovale delovne skupine za podrobnejšo preučitev pomena vzgoje v odnosu do štirih aktualnih področij: demokracije, trajnostnega razvoja, temeljnih zmožnosti ter digitalizacije. Sodelovanje je dobrodošlo, kontaktna oseba je predsednik EAEA Uwe Gartenschlaeger.
  • Spoznanja in priporočila s posveta je treba vključiti v nastajanje nove Resolucije o EPUO.

Glede na to, da je prenova obstoječe resolucije naloga v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU, bomo lahko na ta proces vplivali ter slednje omogočili tudi EAEA in drugim zagovornikom uveljavljanja vzgoje v IO. O tem bomo vsekakor še poročali.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS