V procesu uresničevanja EPUO v obdobju 2020–2021 je načrtovanih šest dogodkov. Ubrani bodo na družbeno-ekonomske izzive, ki so bili predstavljeni na Forumu o prihodnosti učenja (2019, Bruselj). Ti izzivi so: digitalizacija družbe, demografske spremembe – migracije ter starajoča se družba, vključenost in državljanstvo, okoljski izzivi ter tehnološke spremembe in prihodnost dela. Na dogodkih nameravamo preučiti vlogo izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja pri vsakem od naštetih trendov in procesov. Naj še omenimo, da smo prve tri dogodke zaradi covida-19 iz 2020 prestavili v leto 2021, zato bo njihova izvedba precejšnji zalogaj. V takih primerih vedno pride prav, če si breme delimo s partnerji, s tem pa tudi razširimo vsebine in poglede.

Za prvi dogodek – Forum o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo, ki bo 20. januarja prek platforme Zoom, smo nosilci projekta EPUO na ACS moči združili s SLOGA, Platformo nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Slovensko filantropijo.

Vsebine bodo vseživljenjske

V prvem vsebinskem sklopu bo SLOGA v okviru svojega projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju) izpeljala razpravo s svojimi deležniki o migracijah in večkulturnosti v izobraževalnem sistemu ter krepitvi večkulturnosti in strpnosti. Govorili bodo o vključevanju priseljenskih otrok v slovenski izobraževalni sistem in aktivnostih globalnega učenja.

Slovenska filantropija bo v drugem vsebinskem sklopu predstavila rezultate svojega projekta MINT. Preučili bodo vključevanje begunskih otrok v izobraževanje in družbo ter vrstniško pomoč in mentorstvo prostovoljcev otrokom. Prisluhnili bomo uvodnemu nagovoru pa tudi prispevku Anice Mikuš Kos, dobitnice priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2006, na zadnjo omenjeno temo. Svojo izkušnjo bosta z nami delila prostovoljka in mladostnik, ki sta vključena v projekt MINT.

Migracije in izzive večkulturnosti z vidika izobraževanja odraslih bomo spoznali v tretjem vsebinskem sklopu. Predavanju predstavnice ACS na temo Od izobraževanja priseljencev do njihove socialne vključenosti v družbo in okolje bodo sledile predstavitve dejavnosti in projektov treh ljudskih univerz.

Javni zavod Cene Štupar – CILJ bo svojo vključujočo vlogo prikazal skozi zgodbo o uspešni integraciji nekdanjega prosilca za mednarodno zaščito Hevidarja, ki je danes zaposlen, samostojen in tik pred pridobitvijo slovenskega državljanstva. Predstavnika LU Velenje bosta skupaj s priseljencem Rifetom odgovorila na vprašanje: Ali smo lahko ponosni, da so migranti s pomočjo VŽU zgradili večkulturno mesto v Sloveniji in kje je še prostor za izboljšave? Poslanstvo LU pri krepitvi podpornega okolja priseljencev bo osvetlila tudi predstavnica AZM – LU.

Posamezne vsebinske sklope ter celotno dogajanje bo komentirala sociologinja dr. Simona Zavratnik s FDV Univerze v Ljubljani. Pomagala nam bo širše osmisliti predstavljena prizadevanja ter oblikovati priporočila za vključujočo večkulturno družbo.

Vas torej zanimajo problematika migracij ter izzivi vključujoče večkulturne družbe?

Slednja mora nedvomno temeljiti na strpnosti in medsebojnem spoštovanju. Kako krepiti takšno naravnanost tako pri  otrocih kot odraslih? Kako v ta prizadevanja vpreči formalno in neformalno izobraževanje in učenje? Odgovore na ta vprašanja in pobude si bomo izmenjevali v forumu strokovnjakov, prostovoljcev, udeležencev in drugih zanimivih deležnikov. Pridružite se nam!

Program najdete na spletni strani dogodka.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS