Izšla je dvojna številka (5/6, december 2020) mednarodne znanstvene revije IRE. Objavljeni prispevki prinašajo rezultate različnih raziskav, vezanih na učinke pandemije novega koronavirusa na izobraževanje.

V uvodnem članku avtorji izpostavljajo, da lahko pandemijo vidimo kot kritični moment človečnosti in solidarnosti ali kot zamujeno priložnost. Poudarjajo, da naši trenutni odzivi odločno vplivajo na družbo prihodnosti, tudi na izobraževanje. Posledice ne bodo vidne le v znanju, ampak se strokovnjaki bojijo tudi širših psihosocialnih učinkov zaprtja izobraževalnih ustanov. Ekonomska kriza, ki je z razmerami neločljivo povezana, povzroča krčenje sredstev, ki jih vlade namenjajo za izobraževanje na vseh ravneh.

IRE je že spomladi izšla v posebni številki, ki je bila tematsko uglašena na covid-19. Odziv je bil nepričakovano velik, avtorji prispevkov so že tedaj izkazovali številne dobre prakse. Kazalo je, da so številni izobraževalci v kriznih razmerah prožno razvijali nove načine za izobraževanje in pristope k učenju. Uredniki izpostavljajo povezovanje – večina člankov je delo dveh ali več avtorjev, številni so povezali izkušnje različnih držav.  Primerjave kljub različnosti naslavljajo podobne teme. Raziskovalci večinoma ugotavljajo, da učenje na daljavo razkriva neenakosti tako pri mladih kot odraslih učečih se. Poudarjajo pomen ustvarjalnih rešitev za trajnostno, skupnostno in medgeneracijsko učenje. Posebno pozornost morda pritegne članek s podnaslovom Vseživljenjsko učenje v kontekstu strahu. Avtorica v njem osvetli problem razdalje, ki ne koristi niti posamezniku niti skupnosti. Zanimiv je tudi primer krepitve družinske pismenosti priseljencev, ki so jo uspešno preselili na splet. Tudi pogled v prihodnost je našel mesto med prispevki – eden od njih obravnava okvir za pripravljanje izobraževanja na prihodnje krize.

V aktualni izdaji torej objavljajo prispevke, ki so nastali spomladi, bili pregledani in dopolnjeni  ter tako prinašajo širšo sliko, kot je bilo sprva zamišljeno. Vključujejo bogastvo vpogledov, izkušenj, razmišljanj, opozoril in vizij za prihodnost, ki nam lahko pomagajo pri soočanju s krizo, njenem osmišljanju in premikanju mej. Novo izdajo, prav tako osredotočeno na vpliv pandemije na izobraževanje, napovedujejo za april 2021.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS