Tradicionalni promocijski dogodek ZIK Črnomelj Hojte k nam po znanje je bil letos posvečen spretnostim. Aktivnosti pod skupnim naslovom Razvijamo spretnosti so od 20. do 22. februarja potekale v vseh treh belokranjskih občinah.

V Črnomlju o zdravem življenjskem slogu

Hojte k nam po znanje

Prvega dne, v torek, smo se v Črnomlju posvetili zdravju. Dopoldne smo na ZIK Črnomelj organizirali srečanje s predstavniki podjetij. Poimenovali smo ga Kako skrbimo za zdravje na delovnem mestu. Izmenjali smo primere dobrih praks, ugotavljali izzive in ovire pri uresničevanju ter se pogovarjali o možnostih povezovanja v okviru projekta Temeljne kompetence, ki ga bomo izvajali v obdobju 2023–2029 v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji. Ugotovili smo, da je promocija zdravja na delovnem mestu lahko uspešna le, če je plod sodelovanja vseh deležnikov, sestavni del strategije upravljanja in vključena v vse pomembne odločitve in vsa področja organizacije.

Popoldne so v prostorih ZIK Črnomelj potekali programi gibanja, ki so se jih udeležili otroci in odrasli različnih starostnih skupin. Z redno ​​​​​​telesno aktivnostjo namreč skrbimo za fizično in duhovno zdravje, krepimo domišljijo in razvijamo socialne veščine, zato je pomembno, da z njo pričnemo že v otroštvu in smo aktivni v vseh življenjskih obdobjih.

Medkulturna kompetenca v Metliki

Medkulturna kompetenca

Drugega dne, v sredo, smo delovali v Metliki. Povezovalna tema je bila medkulturna kompetenca. Dopoldne smo organizirali srečanje s priseljenci v gostišču Badovinac na Jugorju, kjer smo se učili slovenščino in spoznavali Slovenijo ter Belo krajino. Znanje jezikov, najprej maternega, potem pa drugih/tujih, omogoča posamezniku kakovostno življenje in delovanje na osebnem, poklicnem in družbenem področju.

Hojte k nam po znanje - glasba in petje

Popoldne je bila v Kulturnem domu Metlika delavnica petja z naslovom S petjem se kulturno bogatimo. Zapele so pevke skupine Izvor Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka, ki so hkrati članice študijskega krožka ZIK Črnomelj. Pridružile so se jim članice pevske delavnice v okviru UTŽO ZIK. Medkulturne kompetence so nujni pogoj za kulturni dialog, ki pomaga premoščati kulturne in jezikovne razlike.

Aktivno državljanstvo v Semiču

V četrtek, tretjega dne, smo bili v Semiču. Dogodek smo zasnovali na temo aktivno državljanstvo. Dopoldne smo učencem belokranjskega odreda Semič predstavili kulturne projekte ZIK za mlade z naslovom Razvijaj svojo kulturno ustvarjalnost. Popoldne pa je v večnamenskem objektu na Osojniku potekalo srečanje s predstavniki društev z naslovom Skupnostno delovanje. Udeleženci so izpostavili pomen povezovanja v okolju, krepitve medgeneracijskega delovanja in spodbujanje vključevanja mladih v družbeno življenje.

V vseh dneh dogodkov Hojte k nam po znanje je predavanja in delavnice obiskalo 132 udeležencev. Dober obisk kaže, da se Belokranjci in Belokranjke zavedamo pomena pridobivanja in razvoja spretnosti. Vseživljenjsko učenje nam omogoča neodvisnost in osebno učinkovitost ter odpira nove priložnosti za aktivno in ustvarjalno delovanje v družbi. Zato je pomembno, da ohranjamo radovednost in zmožnost prepoznati svoje osebne interese ter cilje. Svetovalke v Svetovalnem središču Pokolpje, ki deluje znotraj ZIK Črnomelj, vam pri tem z veseljem pomagamo in vas usmerjamo.

Janja Jankovič (janja.jankovic@zik-crnomelj.si), ZIK Črnomelj