Druga letošnja številka Sodobne pedagogike v ospredje postavlja izkušnje, dileme in perspektive, vezane na VITR. Več >>

Sredi junija so v enoti Eurydice Slovenija pripravili publikacijo z naslovom Izobraževanje in usposabljanje odraslih v Evropi – ugotovitve poročila Eurydice. V njej povzemajo ugotovitve poročila Adult education and training in Europe, ki ga je omrežje Eurydice objavilo septembra 2021, za medsebojno povezana področja. Več >>

Digitalne veščine

Ob koncu leta 2020 je Urad za razvoj in kakovost izobraževanja MIZŠ pripravil delovni dokument z naslovom Pogled na izzive slovenske vzgoje in izobraževanja. Namen tega dokumenta je bil identificirati ključne izzive vzgojno-izobraževalnega sistema. Junija letos pa so posodobili tabelo, ki vsebuje pregled ugotovitev o stanju na razvojnih področjih vzgoje in izobraževanja in prihodnjih izzivih. Več >>

MIZŠ, MK, ZRSŠ s svojo okrožnico vabijo, da se pridružite mreži koordinatorjev KUV. Obiščite prenovljeni spletni portal Kulturni bazar ter se v čim večjem številu odzovite na ponujene dejavnosti in s tem tudi vi prispevajte k dostopnosti kakovostne KUV v vašem okolju. Več >>

V nadaljevanju predstavljamo dve številki Vizije kohezije. V junijski izdaji je dr. Aleksander Jevšek, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v uvodniku med drugim izpostavil, da kohezija ni le priložnost pridobiti evropska sredstva, temveč je tudi priložnost nameniti ta denar izenačevanju razvojnih možnosti regij, občin, podjetij, skupnosti in predvsem ljudi. Več >>

julijski številki Vizije kohezije pa sporočajo, da Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pospešeno pripravlja Sporazum o partnerstvu z Evropsko komisijo ter program, ki bo podlaga za črpanje evropskih sredstev. Oba dokumenta sta ključnega pomena za obdobje  do leta 2027, hkrati pa oblikujeta razvojne smernice naše države v naslednjih letih. Več >>

Poletni čas je idealna priložnost, da se posvetimo stvarem, ki jih v natrpani delovni rutini običajno puščamo ob strani: poglobimo svoja znanja, se kaj novega naučimo, načrtujemo dogodke, ki se jih bomo udeležili v drugem delu leta, … In tako nas najnovejša številka VKO novičnika vabi, da spoznamo pripomočke iz njihove Orodjarne. Več >>

VKO Novičnik

Tokratni pregled zaključujemo z novicami CMEPIUS. Osrednje mesto v najnovejši številki e-novic namenjajo povabilu na tematske in kontaktne seminarje Erasmus+ (TCA). Večina jih je namenjenih strokovnjakom s področja splošnega šolskega izobraževanja ter poklicnega in strokovnega izobraževanja. Več >>

Vabijo vas, da letos načrtujete svoje aktivnosti in s tem dejavno sodelujte na Erasmus dnevih 2022 med 13. in 15. oktobrom. Več >>

e-novice CMEPIUS

Poletje gre počasi k koncu. Številna glasila, predstavljena v tem zapisu, napovedujejo dogodke, ki se začenjajo že septembra. Jesen bo prav gotovo pestra.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS