Julija smo na EPALE v ospredje postaviti novo tematsko vsebino, ki zaznamuje tri mesece. Izobraževalci odraslih se bomo tokrat posvečali izobraževalnim programom za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih. To je pomembna tematika tako v izobraževanju kot zaposlovanju, zdravju, sociali in okolju. Besedilne, matematične in digitalne spretnosti so postale prednostna naloga v Evropi in predstavljajo bistvo priporočil pobude Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle.

To je hkrati tema naslednje spletne razprave EPALE, ki bo v sredo in četrtek, 16. in 17. septembra. Tekla bo v angleškem jeziku, možnost komentiranja in posredovanja izhodišč za diskusijo pa bo na voljo že od 7. septembra dalje. Spletni dogodek bo moderirala Graciela Sbertoli, generalna sekretarka Evropske mreže za temeljne zmožnosti.

Vabimo vas, da se pridružite zanimivi spletni diskusiji o pismenosti in temeljnih zmožnostih, v kateri bodo sodelovali izobraževalci odraslih iz vse Evrope.

Maruša Mohorič (marusa.mohoric@cmepius.si), CMEPIUS