V naslovu je seveda govor o programu Erasmus+ in letošnjih prijavnih rokih!

Za nami je prijavni rok za prijavitelje projektov v okviru ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti). CMEPIUS, Nacionalna agencija programa Erasmus+, je na področju IO prejela 23 vlog. Letošnje organizacije prijaviteljice so zelo raznolike. Med njimi so tako LU, knjižnice, muzeji, NVO, kar prispeva tudi k raznolikosti projektnih predlogov, česar smo še posebej veseli.

Letos je za omenjeno področje na voljo nekaj več kot 220.000 EUR, organizacije prijaviteljice pa so v svojih vlogah zaprosile za 320.000 EUR. Ocenjevalci bodo vse prispele vloge ocenili, rezultate pa bo nacionalna agencija še pred prvomajskimi prazniki objavila na svoji spletni strani.

Organizacije bodo lahko začele izvajati projektne dejavnosti 1. junija.

Pred nami pa je rok za oddajo vlog v okviru ključne aktivnosti 2, strateška partnerstva. Sodelavci nacionalne agencije so izvedli veliko osebnih svetovanj, ki so potekala od sredine novembra lanskega leta pa do prvega tedna v marcu. V okviru te akcije je na voljo največ sredstev do zdaj, skoraj 1,2 milijona EUR, organizacije prijaviteljice pa lahko vloge oddajo do četrtka, 21. marca, do 12.00.

Mednarodno sodelovanje je danes »mus«, pri tem pa vas lahko podpre program Erasmus+!

Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS