Združenje EAEA je v začetku julija objavilo poročilo o izobraževanju odraslih v Evropi s poudarkom na pogledu civilne družbe. Eno temeljnih področij, zajetih v vprašalniku, je vpliv različnih evropskih in mednarodnih pobud in strategij: EPUO (2011), Poti izpopolnjevanja (2016), Cilji trajnostnega razvoja ZN (2015) in GOAL.

Poleg jezikovnih tečajev ostajajo begunci eno ključnih področij dela članov. Večji pomen pridobivajo poklicno usposabljanje, družinsko učenje, krepitev državljanskih kompetenc in medkulturno učenje. Skladno s pobudo Poti izpopolnjevanja mnoge organizacije navdušujejo javnost za izobraževanje, pridobivajo nove učeče se, posebno iz ranljivih skupin. Veliko pozornosti namenjajo tudi vrednotenju in priznavanju neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja.

Za večino organizacij ostaja financiranje ključni izziv. Zavedajo se, da bi morale države k izobraževanju odraslih pristopati celoviteje in poleg osnovnih spretnosti zagotavljati tudi poglabljanje zavedanja o demokraciji, pomenu kritičnega mišljenja in osebnostni rasti. Ta spoznanja želijo odločneje predstaviti vsem deležnikom, predvsem odločevalcem v državah, kjer je vključenost odraslih v izobraževanje nizka. Zagovorništvo izobraževanja odraslih je pomembno tudi v državah, kjer je to področje v veliki meri prepoznano kot pomembno, vendar nezadostno financirano, zato ne doseže najranljivejših skupin. Ozaveščanje torej ostaja ključnega pomena.

Podrobnejši podatki o stanju v Sloveniji niso vključeni, navedenih priložnosti in izzivov pa se zavedamo in delujemo v smeri Poti izpopolnjevanja.

Tako ta publikacija kot Poročilo o delu EAEA in brošura o letošnjih dobitnikih nagrad Gruntvig so na voljo v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS