Obletnice so pomembne, so prelomnice, so trenutki za pregled uspehov in so trenutki za snovanje prihodnosti. Na DOBI smo ponosni na naš jubilej – 30. obletnico ustanovitve. 

Širjenje znanja je dinamična zgodba, ki smo jo na DOBI začeli leta 1990. V veliko stvareh smo bili v IO prvi, saj so bile v devetdesetih letih potrebe po znanju velike, prav tako je bila družbena naravnanost takrat naklonjena razvoju tudi zasebnih izobraževalnih zavodov. To nas je navdajalo z optimizmom. Stavili smo na odličnost in nadpovprečnost, razvijali nove programe in nove pedagoške pristope ob podpori informacijske tehnologije.

Kako smo začeli?
Pot smo pred tridesetimi leti začeli z jezikovnim izobraževanjem, najprej s programi za predšolske otroke, istega leta smo področje jezikovnega izobraževanja dopolnili z jezikovnimi programi za odrasle, tudi  s specializiranimi programi po meri podjetij in posameznikov. Razvijali smo nove programe za brezposelne, motivacijske seminarje, strokovne programe in programe za osebnostno rast. DOBA je svoje poslanstvo v naslednjih nekaj letih uspešno nadaljevala z uvajanjem drugačnih oblik in načinov učenja, posebej prilagojenih potrebam odraslim. V letu 1995 smo v sodelovanju z ACS odprli prvo SSU v Sloveniji in leto pozneje še Borzo znanja, oboje namenjeno brezplačnemu neformalnemu učenju posameznikov.

Po nekaj letih delovanja smo začeli krepiti svojo vlogo tudi na področju formalnega izobraževanja. 1997. leta smo začeli izvajati srednješolske programe, dve leti pozneje smo ustanovili eno prvih višjih strokovnih šol v Sloveniji in v letu 2004 je z ustanovitvijo Visoke poslovne šole sledil nov razvojni preboj. Preoblikovali smo se v DOBA Fakulteto in uspešno razširili vključevanje študentov iz Srbije in Hrvaške. Na DOBA Fakulteti danes študirajo študentje iz 46 držav, največ iz Slovenije, Hrvaške in Srbije.

Zagotovo med strateško najpomembnejše in najvidnejše projekte na DOBI štejemo razvoj modela online študija v letu 1999, s katerim smo v Sloveniji postavili novo dimenzijo in pojmovanje dostopnosti in fleksibilnosti izobraževanja. V desetih letih smo e-izobraževanje vpeljali v vsa področja na DOBI, od jezikovnega do visokošolskega.

DOBA  je bila ustanovljena leta 1990 kot prva zasebna  izobraževalna ustanova v Sloveniji. Ustanoviteljica je bila Jasna Dominko Baloh.
V 30. letih delovanja so izvedli več kot 100 različnih programov formalnih in neformalnih oblik izobraževanja, prag DOBE je prestopilo preko 49. 228 udeležencev in študentov.

Veliko je področij, kjer smo bili prvi. Prvi smo začeli z zgodnjim učenjem tujega jezika v vrtcih in prvi v Sloveniji ustanovili zasebno višjo strokovno šolo. V sodelovanju z ACS smo odprli prvo SSU. Prav tako smo prvi razvili model online študija v Sloveniji, prvi začeli usposabljati online mentorje, ki so ključni za kakovostno izvajanje online študija. Našo kakovost potrjujeta dve mednarodni akreditaciji, edini v jugovzhodni Evropi.

Naša prizadevanja za razvoj IO so bila v vseh teh letih tudi nagrajena. Direktorica Jasna Dominko Baloh je prejela najvišje državno priznanje RS za uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v IO in priznanje ACS za prizadevanja pri razvijanju kakovosti IO. Lani so jo novinarji dnevnika Večer izbrali za gospodarstvenico Štajerske 2018. Prejeli smo tudi vrsto drugih priznanj, ki nagrajujejo naše uspešno delo na področju izobraževanja, gospodarstva, mednarodnega sodelovanja in družbene odgovornosti.

Vsa leta obstoja na DOBI razvijamo in negujemo proces VŽU. S preko 100 različnimi programi formalnih in neformalnih oblik izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine in različna starostna obdobja skrbimo za spodbujanje potreb po izobraževanju in dvig izobrazbene ravni posameznikov tako v podravski regiji kot celotni Sloveniji in tudi preko naših meja.

Vrata na DOBI bodo tudi v prihodnje odprta za vse ljudi, ki bi radi pridobili sodobno znanje na različnih področjih. S pozitivno naravnanostjo in odličnostjo bomo tudi v prihodnje uresničevali slogan DOBE: Več vedeti, bolje živeti, DOBA priložnosti.

Polona Baloh Kremavc (polona@doba.si), DOBA