Cedefop je junija izdal kratko publikacijo o učenju na daljavo v času epidemije novega koronavirusa. Poudarjajo predvsem osip ranljivih skupin prebivalstva, ki jih je tudi v odličnih razmerah težko motivirati za učenje.

V študiji so sodelovali predstavniki sedmih držav, t. i. ambasadorji zgodnjega opuščanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Predstavili so ključne rešitve za vključevanje in motivacijo ranljivih posameznikov in navedli dejavnosti, ki že tečejo.

Podatki kažejo, da so evropske države v veliki meri uspešno zamejile osip. Pri tem imajo ključno vlogo učitelji in mentorji. Informacije o trenutnem reševanju razmer so pomembne, ker kažejo, kako se lotiti kriznih situacij, ki se jim tudi v prihodnje ne bo mogoče izogniti. Predlagani ukrepi in poti do njih so sicer pripravljeni za poklicno izobraževanje in usposabljanje mladih, mnoge pa lahko prenesemo tudi na izobraževanje odraslih.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS