V dopoldanskem delu prvega dne LPoIO 2023 so bili predstavljeni štirje javnoveljavni programi v IO, in sicer za doseganje višje bralne, finančne, podnebne in zdravstvene pismenosti.

Podnebne in zdravstvene spretnosti

O spretnostih: podnebne in zdravstvene

V tej delovni skupini smo združili dve med seboj povezani pismenosti oz. spretnosti. Njuna prepletenost me tudi osebno veseli, ker sem že deset let znanstveno aktivna na področju okoljskega zdravja. Plenarni del našega osrednjega stanovskega srečanja je omogočil, da smo se naučili, kaj oba pojma pomenita. Na delavnici smo se v manjših skupinah pogovarjali o njunih podobnostih in razlikah. Vprašali smo se, kje iščemo informacije o zdravju in okolju ter kaj lahko naredimo zanju.

Delavnico smo pripravili in izvedli dr. Tanja Rupnik Vec, dr. Tamara Štemberger Kolnik, dr. Nevenka Bogataj, dr. Johanna Amalia Robinson in Blaž Jelenc.

Podnebna in zdravstvena pismenost

Udeleženci se zavedajo nujnosti skrbi za lastno zdravje in okolje, ter zanju že marsikaj naredijo. Pri iskanju informacij so bili večkrat omenjeni uporaba kritičnega mišljenja ter pridobivanje in primerjanje čim več različnih verodostojnih virov.

Izobraževalci odraslih želimo znanje o teh dveh področjih deliti z zgledom in spreminjanjem lastnih navad. Pripravljeni smo se vseživljenjsko izobraževati na obeh področjih, saj se tudi svet nenehno spreminja.

TAKOJ, ZGLED, ZAVEDANJE, R-R-R-R, AKCIJA, DOSLEDNOST, ZMERNOST

Dr. Johanna Amalia Robinson (johanna.robinson@acs.si), ACS

Bralna in finančna pismenost

Pogovori v delovni skupini so temeljili na plenarnem prispevku dr. Petre Javrh z naslovom Finančna pismenost za vse. Predstavila je naša prizadevanja za krepitev te spretnosti. O bralni pismenosti, ki podpira VŽU, je spregovorila Natalija Žalec, MAEd (UK). V njeni predstavitvi smo med drugim lahko slišali tudi o projektu Portreti branja, v sklopu katerega je nastala razstava, ki je bila na ogled v preddverju dvorane letnega posveta.

Delovna skupina 2: Finančna in bralna pismenost
Predstavnice razvojnih podskupin na projektu Finančna pismenost za odrasle 2022–2024: Maja Mihelič (ZIK Črnomelj), Marija Žiher (Banka Slovenije) in Rajka Stanko (Elementum) so predstavile predloge treh JVPO na področju finančne pismenosti, ki nastajajo v sklopu že omenjenega projekta. Delavnica je potekala po metodi svetovne kavarne. Vodila jo je mag. Estera Možina, posamezna omizja smo vodile Alenka Štrukelj, Natalija Žalec, dr. Petra Javrh, Ana Peklenik, Marija Žiher, Maja Mihelič in dr. Tina Kompare Jampani.

Udeleženci so se poglabljali v razprave. Sedem omizij se je posvečalo različnim vidikom bralne ali finančne pismenosti.

21. delovna skupina na LPoIO: Finančna in bralna pismenost

Delavnica nam je dala zelo dragocene strokovne premisleke, pobude in podlage iz neposredne izobraževalne prakse. Vse to bo ključnega pomena za nadaljnje izboljšanje programov finančne pismenosti za odrasle, ki so trenutno v fazi pilotne izvedbe. S prispevki in izkušnjami udeležencev smo pridobili dragocen vpogled v prakso ter konkretne korake, ki jih je mogoče uporabiti za izboljšanje izobraževalnih programov na področju finančne pismenosti. Poleg tega smo se osredotočili tudi na vpeljevanje več branja v IO in krepitev bralne kulture v izobraževalnih organizacijah.

Dr. Tina Kompare Jampani (tina.kompare.jampani@acs.si), ACS

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih: evropski in nacionalni izzivi

Rdeča nit 3. delovne skupine je bil del naslova LPoIO: povezani, močni. Ustvarjalci tega dela srečanja smo se želeli poglobiti v evropski pogled na SDIO, stanje in razvojne izzive v treh mrežah SDIO (na ljudskih univerzah, srednjih in višjih strokovnih šolah) ter izmenjati izkušnje, mnenja, poglede.

Svetovalna dejavnost v IO

V okviru evropskega pogleda na SDIO smo poudarili pomen urejanja politike področja VKO v državi, kot ga priporočajo mreže EU. Svetovalna dejavnost se bo nadalje razvijala v podporo vključevanju v VŽU, razvoju kariere ter vrednotenju znanja in spretnosti (za prihodnost). Vsebino smo pripravile mag. Tanja Vilič Klenovšek, Ema Perme, mag. Andreja Dobrovoljc, Barbara Kunčič Krapež in Alicia Leonor Sauli Miklavčič.

Delovna skupina 3: Svetovalna dejavnost v IO

Pomemben razvojni izziv je krepiti sodelovanje in povezovanje: znotraj in zunaj organizacije; na različnih ravneh (nacionalni, regionalni, institucionalni, individualni – strokovni delavci in odrasli); skupaj in vsak posebej smo s tem (strokovno) še močnejši, v okolju bolj prepoznavni in s tem bolj dostopni našim odraslim.

Mag. Tanja Vilič Klenovšek (tanja.vilic.klenovsek@acs.si), ACS