Podjetje OZARA d.o.o. je v času med 1. 9. 2016 in 31. 8. 2019 koordiniralo projekt Erasmus+ z naslovom Empowerment of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries (strateško partnerstvo na področju poklicnega izobraževanja). Projekt je bil osredotočen na delo z osebno zgodbo posameznika (sodelovalni pristopi), ki mu grozi tveganje socialne izključenosti (invalidi, dolgotrajno brezposelni, skupina NEET, migranti, osebe v zaposlitveni rehabilitaciji idr.).

Z osebno zgodbo in pripovedovanjem se ukvarjamo vsi; pripovedovanje je danes prepoznano kot eden od najstarejših pristopov k opolnomočenju posameznika ali skupine. Zgodbe sestavljajo in krojijo naša življenja, so intrinzični del vsake kulturne sredine. V splošnem se pripovedovanje nanaša na posredovanje idej ene osebe drugi. Vsak posameznik ima svojo življenjsko zgodbo, ki se spreminja, vendar vselej ohranja svojo enkratnost in neponovljivost v primerjavi z zgodbami drugih ljudi iz nekega socialnega okolja. Zmožnost oblikovati in predstaviti svojo osebno zgodbo, vezano na pisano mavrico življenja, pomaga ljudem osmisliti izkušnje, izboljša samozaupanje in samozavest tako pri mladih kot starejših. Hkrati pomaga osvetliti dileme in težave, s katerimi se srečujejo. Zgodbe lahko navdihujejo, izobražujejo in osvetljujejo razumevanje osebnih izkušenj.

Na osnovi omenjenih spoznanj smo oblikovali številna gradiva (preizkušena med različnimi družbenimi sredinami), še zlasti sta za učenje pristopa in povezanost z IO pomembna Učni načrt in Metodologija. Strokovnjakom v IO lahko osvetlita različne dodatne možnosti svetovalnega in strokovnega dela s posamezniki ali skupinami, s katerimi sodelujejo, jim pomagajo ter svetujejo pri vključevanju v svet izobraževanja in dela.

V okviru omenjenih gradiv obstajajo praktične vaje za razumevanje zgodbenih struktur, skupinske dinamike, empatičnega poslušanja, narativnega in k rešitvam usmerjenega pristopa za neposredno delo z uporabniki, aktivnosti za pripovedovanje novih uspešnih življenjskih zgodb. Poudarjen je pomen medkulturnega konteksta pri delu z ljudmi.

Naša gradiva so brezplačno dostopna na spletni strani projekta.

Moira Kobše (moira.kobse@ozara.si), Ozara, d.o.o.

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog