V aprilu smo za omrežje svetovalcev v središčih ISIO in konzorcijih, ki izvajajo svetovalno dejavnost po razpisu za informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (financiran s strani ESS in MIZŠ), izpeljali redno letno delavnico in usposabljanje o načrtovanju in razvoju kariere.

Na prvem delu delavnice smo analizirali dejavnosti v središčih ISIO ter dejavnosti informiranja in svetovanja ter vrednotenja neformalno pridobljenega znanja zaposlenih (ESS). Predstavili smo aktivnosti, ki jih bomo na ACS letos izvajali v podporo obema dejavnostma. Pripravljamo strokovno gradivo: nadalje razvijamo svetovalne pripomočke, strokovni priročnik o svetovanju zaposlenim ter orodje za ugotavljanje in vrednotenje kompetence kulturna zavest idr. Svetovalci se bodo lahko udeležili več usposabljanj, ki jih organiziramo zanje. Pomemben del naših aktivnosti je promocijske narave. Organizirali bomo Dneve slovenskih svetovalnih središč in pripravili časopis Info ISIO. Nadaljevali bomo tudi s promocijsko kampanjo Svetovanje zaposlenim (več na www.zaznanje.si).

Drugi del delavnice smo namenili vrednotenju in razvijanju digitalne kompetence pri odraslih. Sodelavka ACS dr. Petra Javrh je predstavila strokovno gradivo Digitalna pismenost. Ta med drugim vsebuje vprašalnik za preverjanje tovrstnega znanja in spretnosti. Gradivo je nastalo v okviru projekta ESS na ACS  Razvoj kompetenc odraslih 2016–2022. Špela Pogačnik Nose s CPI pa je predstavila orodje Europass s poudarkom na samoocenjevanju digitalne kompetence.

Usposabljanje z naslovom Razvoj in načrtovanje kariere je bilo namenjeno svetovalcem, ki želijo pri svojem delu uporabljati tudi orodja s področja načrtovanja in razvoja kariere. Medse smo povabili dr. Danijelo Brečko, ki je predstavila razvoj koncepta kariere, glavni del pa je bila predstavitev orodja karierna sidra. Ta pomaga posameznikom določiti prevladujoča karierna sidra, kar je lahko temelj poglobljenega pogovora s svetovalcem. Pridobljeno znanje bo zagotovo koristno nadgradilo svetovalno delo.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog