Veliko časa smo preživeli v šolah in pridobivali znanja in spretnosti, da bi lahko začeli služiti svoj denar. Zelo malo časa pa namenjamo upravljanju s tem denarjem in znanjem o tem, kako denar lahko služi nam. Ravno to pa je razlog, da danes veliko ljudi živi v finančnem stresu (od plače do plače).

Pravijo, da se Slovenci o denarju ne pogovarjamo prav radi. Če že beseda nanese na to, pa radi povemo, da denarja nimamo dovolj, da so plače/pokojnine slabe in podobno.

Ko povprašamo prijatelje, znance ali sorodnike o pomenu finančne pismenosti, pogosto dobimo odgovor, da za to nimajo časa, nimajo denarja ali p oboje hkrati. Nekateri menijo, da je to znanje pomembno samo za bogate, kar pa je zmotno. Morda pa so postali premožni ravno zato, ker so se zavedali pomena znanja o upravljanju z denarjem?

Finančna pismenost ni samo matematika ali ekonomija, ni samo investiranje ali varčevanje, ampak je mnogo več od tega. Učinkovito upravljanje z denarjem je odvisno tudi od naših navad in ne samo od našega znanja, izobrazbe ali inteligenčnega količnika. Pa pojdimo lepo po vrsti.

Dogodek je bil zelo zanimiv; iz teorije je prikazan način delovanja financ v praksi.

Da bi ljudem približali finančno pismenost smo na zavodu Cene Štupar – CILJ v sklopu TVU 2024 pripravili celodnevni dogodek in pet tematskih delavnic. Želeli smo, da udeleženci okusijo vsebine programov finančne pismenosti, ki so nastajali pod okriljem ACS in bodo od jeseni brezplačno na voljo vsem. Spoznavali smo, kako deluje svet okoli nas (inflacija, obrestne mere, nepremičnine, osnove investiranja, davki in podobno) in ozaveščali pomen poznavanja samega sebe (vrednote, prepričanja, vzorci, odnos do denarja).

Odziv udeležencev je bil nad pričakovanji, delavnice so bile polne, vprašanj veliko. Nekateri udeleženci so bili z nami ves dan.

Najbolj me je nagovorilo, kako lahko presegam lastne komplekse, npr. nisem za številke, investiranje ni zame, krediti so slabi, prav tako kreditne kartice.

Kar nekaj ljudi je prepričanih, da o denarju že vse ve. Mnogo je takih, ki zaradi omejujočih prepričanj o denarju ne želijo vedeti več. Po naših izkušnjah in številnih izvedenih delavnicah lahko rečemo, da je največ tistih, ki se zavedajo primanjkljaja v Sloveniji na tem področju, a ne vedo, kako bi se lotili prvih korakov.

Učinkovito, dovolj zanimivo, da začneš razmišljati o spremembah.

S tovrstnimi dogodki želimo ljudem pomagati in jih opolnomočiti tudi na področju upravljanja z denarjem.

Programi finančnega opismenjevanja bodo vsem na voljo brezplačno. Njihova glavna dodana vrednost bo nepristranskost in neodvisnost od kakršnihkoli interesov finančne industrije (bank, zavarovalnic ipd.).

TVU nas opominjajo, da se učimo v vseh obdobjih življenja in da za spremembe v življenju ni nikoli prepozno. Z dnevom finančne pismenosti smo dokazali, da se lahko tudi Slovenci pogovarjamo o denarju in skupaj iščemo možnosti, kako nam lahko pomaga uresničevati cilje, dosegati blaginjo in lepšo prihodnost.

Rok Trdan (rok.trdan@cene-stupar.si) in Nina Debevec (nina.debevec@cene-stupar.si),  oba Cene Štupar – CILJ