Projekt Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training (CIA2SFM) se izteka. Na zaključni konferenci 8. junija v Zagrebu so bili predstavljeni potek, ključni rezultati in učinki ter konteksti (izobraževalni, gozdarski in drugi) projekta. Na spletni strani CIA2SFM so objavljene predstavitve in video posnetki z dogodka.

 

Splošni cilj projekta je bil povečati dostopnost in tržno zanimivost poklicnega usposabljanja. Konkretnejša cilja sta bila razvoj inovativnega kurikuluma z učnimi gradivi in transnacionalna implementacija pilotnega usposabljanja. Sedem partnerjev je na osmih mednarodnih srečanjih ter dveh enotedenskih usposabljanjih (prvo je bilo na ACS) v 36 mesecih z nekaj manj kot 200.000 evri razvilo naslednje štiri ključne rezultate projekta: (1) pregled dobrih praks – ACS je prispeval predstavitev študijskih krožkov, (2) izobraževalni kurikulum, v katerega je ACS prispeval poglavja o komunikaciji, delovanju majhne učne skupine in primer dobre prakse, (3) e-usposabljanje, (4) navodila za uporabo e-učilnice.

Na zaključni konferenci so sodelovali predstavniki Hrvaške (43), Slovenije (7, od tega 3 z ACS) in Avstrije (2). V slovenskem in evropskem prostoru je bilo prepoznanih nekaj ključnih potreb. Na prvem mestu je zagotovo potreba po prilagajanju klimatskim spremembam, na drugem pa obvladovanje rastočega obsega poškodovanih ekosistemov. V Sloveniji izstopa ekstenzivna raba naravnih (predvsem gozdnih) dobrin, tudi zaradi neznanja, razdrobljenega lastništva in nemotiviranih lastnikov.

Med oblikami učenja je bilo izpostavljeno kombinirano učenje (blended learning). Po besedah direktorja BFW Johana Zöscherja z Osoj v Avstriji je to najobilnejše ob delu, najšibkejše pa v šolskem sistemu.

Pomen e-učenja, v njihovem primeru namenjenega varnosti gozdnega dela, tehnološkemu napredku in ekosistemskemu upravljanju, tako stopi v ospredje. Uporabnost e-učenja je večplastna. Predavatelj je izpostavil zlasti poklicno usposabljanje, v katerem lahko e-učenje preseže frontalni pristop in vire približa domu. Možna je tudi kombinacija različnih oblik učenja, s čimer se približamo novim ciljnim skupinam ter poudarimo varnost in uprabnost. Doseg e-učenja omejuje več stvari: ne more na primer nadomeščati stikov ali pridobivanja praktičnih veščin, hkrati pa terja drago infrastrukturo in nenehno posodabljanje znanj.

Predstavljen je bil primer dobre prakse – študijski krožek Pragozdovi (Boris Rantaša, Jože Prah, ZGS).

V prihodnjih sedmih letih bosta učinke projekta spodbujala kakovostna vsebina, ki je prosto dostopna, ter zagotovljeno vzdrževanje. Možna je celo komercializacija e-učilnice, pri čemer bodo upoštevana določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Projekt smo razvili predstavniki različnih sektorjev v sosednjih državah in je denarno podprt z evropskimi sredstvi. Pripravljen je na nadaljnjo rabo in razvoj. V slovensko izobraževanje odraslih je prinesel nove teme in potencialna partnerstva. Tako orodje ni novo, je pa prvič uporabljeno na področju soočanja s kompleksno tematiko odzivanja na spremembe v okolju. V testiranju e-učilnice smo partnersko sodelovali z Darjo Kocjan z Gozdarskega inštituta Slovenije in mentorji študijskih krožkov, ki so lastniki in/ali obiskovalci gozdov. Nova izkušnja je razširila obzorje, hkrati pa smo spoznali, da vsaka institucija svoje udeležence prepoznava le s svojega vidika. Zato smo posamezniki vedno naslovljeni le delno ter nepopolno. Projekt CIA2SFM pripomore k medsebojnemu povezovanju in ustreznemu obvladovanju sedanjih in prihodnjih sprememb.

Dr. Nevenka Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si), ACS