Ob veselem dnevu kulture so Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS desetim slovenskim občinam (MO Celje, Brežice, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče) podelili naziv Branju prijazna občina.

Namen javnega natečaja je spodbujati občine k aktivnejšemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Knjižnice so osrednje ustanove v lokalnem okolju, ki pripomorejo k dvigu pismenosti vseh generacij. 

Vseh deset prijavljenih občin spodbuja sodelovanje in vključevanje prebivalcev lokalne skupnosti, tako da gojijo branje kot temeljno vrednoto družbe.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog