Ob veselem dnevu kulture so Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS desetim slovenskim občinam (MO Celje, Brežice, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče) podelili naziv Branju prijazna občina.

Namen javnega natečaja je spodbujati občine k aktivnejšemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Knjižnice so osrednje ustanove v lokalnem okolju, ki pripomorejo k dvigu pismenosti vseh generacij. 

Vseh deset prijavljenih občin spodbuja sodelovanje in vključevanje prebivalcev lokalne skupnosti, tako da gojijo branje kot temeljno vrednoto družbe.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS