Vsebina druge številke Andragoških spoznanj je zaokrožena okrog mednarodnega projekta Old Guys say yes to Community. V uvodniku Sabina Jelenc Krašovec, Antonio Fragoso in Marta Gregorčič predstavljajo okoliščine projekta, partnerje, metodologijo in nekatere najzanimivejše okoliščine. Izpostavljajo štiri teme, ki jim je v posameznih državah partnericah projekta treba nameniti več pozornosti.

Osrednji del revije predstavljajo prispevki raziskovalcev iz vseh štirih vključenih držav.

V reviji sta predstavljeni dve knjigi. Delo Starost Simone de Beauvoir je, kot pravi Dušana Findeisen, še vedno ali znova aktualno, čeprav je izšlo pred petdesetimi leti. V e-knjigo lahko pokukate tukaj ali si jo izposodite preko Biblosa. Tadej Košmerl pa predstavlja zbornik The future of asset of longevity (2019). Dotika se aktualne teme – demografskih sprememb – in vsebuje prispevke, nastale v okviru projekta MOPACT.

Tiskana oblika Andragoških spoznanj je na voljo (tudi) v Knjižnici ACS, vsi prispevki so brezplačno dosegljivi na spletu.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS