Vsebina druge številke Andragoških spoznanj je zaokrožena okrog mednarodnega projekta Old Guys say yes to Community. V uvodniku Sabina Jelenc Krašovec, Antonio Fragoso in Marta Gregorčič predstavljajo okoliščine projekta, partnerje, metodologijo in nekatere najzanimivejše okoliščine. Izpostavljajo štiri teme, ki jim je v posameznih državah partnericah projekta treba nameniti več pozornosti.

Osrednji del revije predstavljajo prispevki raziskovalcev iz vseh štirih vključenih držav.

V reviji sta predstavljeni dve knjigi. Delo Starost Simone de Beauvoir je, kot pravi Dušana Findeisen, še vedno ali znova aktualno, čeprav je izšlo pred petdesetimi leti. V e-knjigo lahko pokukate tukaj ali si jo izposodite preko Biblosa. Tadej Košmerl pa predstavlja zbornik The future of asset of longevity (2019). Dotika se aktualne teme – demografskih sprememb – in vsebuje prispevke, nastale v okviru projekta MOPACT.

Tiskana oblika Andragoških spoznanj je na voljo (tudi) v Knjižnici ACS, vsi prispevki so brezplačno dosegljivi na spletu.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

 

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog