Včasih je veljalo, da nas po končanem šolanju čaka zaposlitev. Danes zaradi nenehnih sprememb na trgu dela ni več tako. Robotizacija in globalizacija bosta še naprej izrivali poklice, ki jih lahko nadomesti tehnologija. Obstajajo pa poklici, ki bodo najverjetneje ostali. Lesarje, vodovodne inštalaterje, elektrikarje bomo v prihodnosti potrebovali ne glede na razvoj tehnologije. Tudi na Kočevskem se zavedamo sprememb na trgu dela in želimo mladim približati pester mozaik poklicnih profilov, ki bodo v prihodnje zaposljivi.

V četrtek, 7. septembra, smo Festival v Športni dvorani Kočevje sestavili že četrtič zapored. Predstavilo se je 35 različnih poklicnih profilov. Devetošolci enajstih osnovnih šol od Fare do Velikih Lašč in dijaki GSŠK so se mrežili z izkušenimi predstavniki, ki svoj poklic dobro opravljajo. Izredno iskani deficitarni poklici, kot so poleg omenjenih tudi cvetličar, kamnosek, mizar, so svoje spretnosti in kompetence čudovito izpostavili in navdušili marsikaterega učenca. Del dvorane je žuborel ob mreženju s predstavniki tehničnih strok s področja elektrotehnike, kemije, strojništva, računalništva, kmetijstva, gozdarstva, komunale, gasilstva. Zelo iskani so vojak, policist in pravosodni policist, vodnik službenega psa.

Perspektivni poklici prihodnosti niso le novi poklici, ki desetletje nazaj še niso obstajali, kot so strokovnjak za kibernetsko varnost, popravljalec robota, psihoterapevt, kineziolog. Gre tudi za vsakdanje poklice, kot sta električar ali zidar, vedno bolj iskani pa so tudi zdravstveni in naravoslovni profili. Mladi se namreč vse pogosteje odločajo za kariere, ki v družbi veljajo za privlačne oziroma uživajo večji ugled. Večji del Festivala poklicev je bil namenjen predstavitvi zdravstvene stroke: poklicem reševalec, patronažna sestra, zobozdravnik, tehnik zobne protetike in drugi.  

Vzornik lahko odigra pomembno vlogo pri odločanju za poklic. Odlični raziskovalci, inženirji ali medicinske sestre, ki mladim približajo poklicne priložnosti ter okrepijo njihovo samozavest, so ključni. In prav temu je namenjen Festival poklicev.  

Pri načrtovanju kariere igra ključno vlogo razmislek o tem, kateri poklici bodo v prihodnosti sploh obstajali in ali bo določeno delo v naslednjih dvajsetih letih še aktualno. Lahko to načrtujemo? Podatki kažejo, da bodo zagotovo zanimivi poklici, povezani s trajnostjo in zelenimi delovnimi mesti, robotizacijo in tehnologijo. Zato bo lahko Jaka, ki danes obiskuje 9. razred, svojega sina spodbujal, naj postane odličen ogljični policist, da bo nadzoroval izvrševanje strogih zakonov o izpustih ogljikovih spojin. Svojo hčer bo nagovarjal, naj postane odlična multimedijska umetnica in pripovedovalka 3D zgodb. Multimedijsko vsebino bo oblikovala iz besedil, glasbe, videa, dodala jim bo nove zemljevide, romane, zgodovinske posebnosti. Pripovedovala jo bo v polni 3D tehniki, z zvokom, glasbo in sporočilom.  

Karierni center za mlade Kočevje spodbuja in omogoča raziskovanje tisočerih poklicnih priložnosti in možnosti. Samo odločiti se je treba, katero pot izbrati, da ob njej uživaš in rasteš.  

Maja Rupnik (maja.rupnik@lu-kocevje.si), LU Kočevje