V prelepem zelenem okolju Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani smo letošnje druženje sodelavcev ACS ob Dnevu za kakovost namenili prvim korakom za snovanje nove petletne razvojne strategije naše ustanove. Razmišljali smo o bistvu razvojnega dela, izhajajoč iz na novo opredeljenih poslanstva, vizije in vrednot. Zaposleni so te opredelitve kakovosti prejeli tudi natisnjene na posebnih plakatih, ki jih bodo namestili na vidna mesta v svojih pisarnah.

V razvojni strategiji bomo opredelili prioritete. Postavili bomo cilje in jim sledili. Dihali bomo kot eno.

dr. Nataša Potočnik

direktorica

Uvodni nagovor direktorice je bil opogumljajoč in optimističen. Sledil je ledolomilec, ko smo vsi zaposleni dobili besedo. To je poleg prelepega okolja pripomoglo k sproščenemu vzdušju in skupnostni naravnanosti.

Nato smo se s samoocenjevanjem z analizo SWOT poglobili v razmislek o temeljih in izhodiščih naše ustanove. Uporabili smo metodo svetovne kavarne. Na dejavnosti in razvojne priložnosti smo pogledali z različnih perspektiv. Vsak od nas je prispeval svoj pogled, saj pozna možnosti in omejitve pri svojem delu. Zaposlene na ACS povezujejo številne skupne lastnosti. Med drugim smo ugotavljali, da imamo bogato ponudbo andragoških znanj in da je naša odlika v tem, da ves čas v ospredje dajemo posameznika. Na priložnosti moramo gledati s prožnostjo in prilagajanjem. Razvoj zaposlenih pa bo tisti, ki bo omogočal spopadanje z zunanjimi nevarnostmi. Vsi ti vidiki vplivajo na kakovost našega dela, zato je tako zelo pomembno in nujno, da o kakovosti premišljujemo skupaj.

Nadaljevali smo s celostnim razmišljanjem o ustanovi in našem prihodnjem delu ter uspešno izluščili nekatera temeljna področja ukrepanja, na katerih bodo temeljile naše srednjeročne razvojne prioritete. Intenzivnemu delu je sledil voden ogled Botaničnega vrta, ki nas je celo dopoldne vabil med svoje zaklade. Med delom in ogledom smo ves čas v mislih imeli tudi možne povezave podnebnih ciljev in vsebin z razvojnimi usmeritvami ACS. Te naj bi upoštevale tudi vidike trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb. V izbranem okolju, ki nas je ves čas opominjalo na pomen ohranjanja biodiverzitete, to ni bilo težko.

Dan je bil prijeten tudi zato, ker smo ga ACS-ovci preživeli skupaj, izštekani od računalnikov ter vštekani v vizualizacijo svoje prihodnosti. Hvala sodelavcem, ki so kakorkoli pripomogli k pripravi in izpeljavi dogodka (zlasti nekaterim članicam Komisije za kakovost na ACS in naši svetovalki za kakovost), še največja hvala pa prav vsem navzočim, ki ste s svojo dobro voljo in delovno naravnanostjo prispevali k dobremu vzdušju! Temu v prid govorijo tudi nekateri vtisi sodelavcev.

»Okolje je krasno in sproščujoče, dogodek je bil zelo prijeten.«

»Dobila sem občutek, da se zaposleni želimo še več družiti tudi neformalno, tkati osebne vezi.«

»Sodelovanje in pozitivna naravnanost vedno obrodita sadove.«

»Dogodek je bil prijeten piš v vsakodnevnem delovnem ritmu.«

»Imela sem priložnost razmisliti o ACS kot celoti in svojem mestu v njem.«

Sama sem trdno prepričana, da so na delovnem mestu odnosi in splošno vzdušje zelo pomembni, najbrž enako kot tisti v zasebnem življenju. Razmisleki o tem, kako upoštevati koristi posameznika in skupnosti, krepijo medosebne odnose, neformalne vezi med sodelavci in medsrediščno povezovanje. S tem se gradi tudi pripadnost kolektivu, zato so podobna srečanja kolektiva nujna. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da ACS-ovci svoj Dan za kakovost preživimo zunaj matične ustanove, v navdihujočem okolju.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS