V torek, 10. decembra, smo se na LU Jesenice srečale članice Skupine za akcijsko raziskovanje. Prijazno sta nas sprejeli in gostili direktorica mag. Maja Radinovič Hajdič in Katarina Bertoncelj, članica raziskovalne skupine.

V tej fazi akcijskega raziskovanja sta bili v središču srečanja dve aktivnosti. Najprej so svoj nabor področij in opisnikov predstavile članice v skupini, ki je raziskovala temeljno zmožnost socialne in državljanske kompetence, nato je svoje delo predstavila še skupina, ki je raziskovala temeljno zmožnost kulturna zavest in izražanje. Sledilo je predavanje dr. Nevenke Bogataj o trajnostnem razvoju z vidika socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc.

Hkrati s predstavitvami sta pod vodstvom doc. dr. Petre Javrh in mag. Estere Možina potekali analiza in diskusija o predstavljenih področjih opisnikov. Spraševale smo se o dveh vidikih: razumljivosti za najširše skupine odraslih in celovitosti posameznega področja temeljnih zmožnosti. Ves čas smo se vračale k izhodiščnemu vprašanju: kako prilagoditi zapise področja, opisnikov in primerov, da jih bodo izobraževalci odraslih lahko uporabljali pri svojem delu, odrasli pa opredelili njihovo mesto v vsakdanjem življenju.

Predavanje dr. Nevenke Bogataj je vsem osvetlilo vidike trajnosti. Izpostavila je zmernost odnosa človeka do narave in okolja, vlogo skupnosti pri ohranjanju okolja, pomen kulture in modrosti prednikov za prihodnost zanamcev. Znanje, ki ga je predala, je sprožilo nove ideje in dalo usmeritve prilagoditvi obstoječih opisnikov.

Zaključile smo z refleksijo. Članice so prejele navodila za delo do naslednjega srečanja, ki bo v marcu 2020 na LU Kočevje.

S skupino učiteljev praktikov, ki sodelujejo v skupini za akcijsko raziskovanje, raziskujemo temeljni zmožnosti socialne in državljanske kompetence ter kulturna zavest in izražanje. Na koncu raziskovalne poti bosta nastali dve novi knjižici z opisniki omenjenih temeljnih zmožnosti. Dopolnili bosta komplet in nastala bo serija osmih knjižic z opisniki temeljnih zmožnosti.

Alja Verdenik (alja.verdenik@acs.si), ACS