F3ŽO v Ljubljani je največja prireditev za starejše v Evropi.

Festival predstavlja in uveljavlja prepričanje, da ima Slovenija velik ustvarjalni in delovni potencial v starejši populaciji prebivalstva. S festivalom želijo pokazati, kaj zmore starejša generacija, kakšne so poti do njenega enakopravnega vključevanja v družbene tokove in programe, ki bodo starejše obravnavale kot enakopraven del prebivalstva.

Festival je ustvarjalno okolje. Ponuja priložnosti za srečanja, vzpostavitev sodelovanja in povezovanja med vsemi generacijami, predstavitev državnih politik, programov, usmeritev in strokovnih pogledov na življenje in delo starejših. Hkrati predstavlja veliko priložnost za promocijo programov, izdelkov in storitev, namenjenih starejšim. Tako je festivalsko dogajanje, poleg širše družbene naravnanosti, tudi poslovna priložnost za vse, ki iskreno verjamejo v sposobnosti starejših in jih cenijo.

F3ŽO v letu 2020 obeležuje jubilejno 20. obletnico svojega obstoja.

Vsako leto se na Festivalu predstavlja tudi ACS s partnerji.

Več o festivalu najdete na spletni strani.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS