V sredo, 22. maja 2019, je bilo na ACS 2. srečanje skupine za akcijsko raziskovanje v okviru projekta ESS Razvoj kompetenc odraslih 2016–2022, ki razvija opisnike za dve od osmih temeljni zmožnosti. Z metodo akcijskega raziskovanja bo skupina učiteljev praktikov na šestih srečanjih pod vodstvom tima ACS  raziskala in analizirala temeljni zmožnosti Socialne in državljanske kompetence ter Kulturna zavest in izražanje. Opisnike temeljnih zmožnosti bomo objavili v samostojnih knjižicah. Opremili jih bomo z izjavami in citati iz dela akcijske skupine.

Omenjeni knjižici sta torej še zadnja dva manjkajoča dela v kompletu osmih publikacij z opisniki temeljnih zmožnosti. S tem bo serija zaključena. Gre za uporabno in koristno orodje za izobraževalce odraslih in odrasle, ki želijo opredeliti mesto temeljnih zmožnosti v svojem vsakdanjem življenju.

Drugo srečanje je bilo namenjeno predstavitvi teoretskih podlag in širših teoretskih pogledov na obe temeljni zmožnosti. Zato sta bila povabljena predavatelja, strokovnjaka na svojih področjih. Dr. Mitja Sardoč je osvetlil temo socialne in državljanske kompetence, dr. Ksenija Vidmar Horvat pa področje kulturne zavesti in izražanja.

V zaključnem delu srečanja se je skupina osredotočila na opredelitev in ubesedenje novega znanja ter izpeljala evalvacijo in refleksijo celotnega dneva. Vsi so se strinjali, da sta bili predavanji zelo kakovostni in sta vsem obogatili pogled na obe temeljni zmožnosti.

Naslednje srečanje raziskovalne skupine za akcijsko raziskovanje bo v torek, 10. septembra.

Alja Verdenik in mag. Estera Možina (ester.mozina@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog