Večina dogodkov v okviru 16. Dnevov svetovalnih središč je potekala med 23. in 25. septembrom, nekaj pa tudi izven uradnega termina. V teh nenavadnih časih je 17 središč ISIO skupaj uspešno izpeljalo 150 dogodkov na različnih javnih mestih, kjer so bile informacije o možnostih izobraževanja in učenja dostopne čim več odraslim. Nekatere izmed njih smo z zanimanjem obiskali tudi sodelavci ACS in v živo občutili zavzetost izkušenih svetovalk in svetovalcev ter lokalni utrip dogajanja na stojnicah znanja, svetovalnih kotičkih in posvetih. Kljub prilagojenim okoliščinam je bil zelo živahen.

Znanje izboljša življenje

Z dogodki v treh dneh smo skupaj povečali prepoznavnost središč ISIO v lokalnem okolju in tudi po metodi terenskega dela (outreach) odraslim predstavili možnosti svetovanja in podpore, ki jih središča ponujajo. Poudarjali smo pozitivne plati VŽU.

Večina središč je vsaj en dan gostovala na stojnici znanja v enem od nakupovalnih centrov, na mestnem trgu, pred upravno enoto, občino, v knjižnici ter pripravila dneve odprtih vrat, delavnice in predavanja. Z živahnimi predstavitvami in iznajdljivimi ter privlačnimi promocijskimi prijemi so obiskovalcem predstavljali poti k uresničitvi svojih želja ali zadostitvi potrebam po učenju. Iskali smo odgovore na vprašanje, kako premagati strah ali oviro pred ponovno vključitvijo v izobraževanje.

Dan za znanje

V okviru projekta Za krepitev socialnega dialoga se je Dnevom letos pridružila ZSSS. 12 središč ISIO je skupaj s predstavniki regijskih mrež ZSSS pripravilo dogodke, ki smo jih poimenovali Dan za znanje. Z njimi so v podjetjih promovirali pomen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za dvig kompetenc in informirali ter svetovali v podjetjih o možnostih izobraževanja zaposlenih. Pred podjetja so postavili stojnice znanja, izpeljali pogovore z delodajalci in organizirali posvete.

Širimo glas o središčih ISIO

Dneve je zaznamovala intenzivna promocijska aktivnost vseh organizacij, ki sodelujejo v središčih ISIO. Vzajemno smo se podprli v skupni akciji TVU 2020. Še posebej se je to odražalo na družbenih omrežjih, kar je prineslo večjo informiranost med odraslimi. Vsa pestrost dogodkov se je čudovito zlila na naših profilih na Facebooku (#DneviISIO2020), pa tudi na Instagramu se število objav o aktivnostih središč ISIO veča. Dnevi so bili predstavljeni tudi v nacionalnih medijih, tako tiskanih kot na televiziji, največ pa je bilo tako kot vsako leto objav v lokalnih in regijskih medijih.

Že dvanajsto leto smo izdali skupno glasilo Info ISIO 2020/2021, v katerem najdete različne vsebine: predstavitev svetovanja v središčih ISIO, projekta Svetovanje zaposlenim, možnosti vključitve v formalno in neformalno izobraževanje. Seveda brez primerov dobre prakse ne gre, zato predstavljamo primer svetovanja na daljavo v središču ISIO Gorenjska, pa svetovanje v podjetju Rižanski vodovod. V časopisu pa najdete zgodbe odraslih, ki so se odločili za spremembo in se s pomočjo svetovalne podpore vključili v izobraževanje.

Za uspešen doprinos k širjenju informacij o svetovalni dejavnosti v njihovem lokalnem okolju in drugje ter na družbenih omrežjih se središčem ISIO na tem mestu prav lepo zahvaljujemo. Prepričani smo, da so marsikateremu obiskovalcu z uporabnimi informacijami in koristnimi nasveti o izobraževanju pomagala osvetliti pot do cilja. Skupaj ustvarjamo dobre zgodbe.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS