S sodelavko Tanjo Vilič Klenovšek sva se 10. februarja udeležili Zaključne konference Centra za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske v organizaciji LU Jesenice. Izpostaviti moram, da me tovrstna povabila resnično razveselijo, saj izkušnje izvajalcev vedno oplemenitijo pogled in delo stroke. Še posebej pa me je razveselilo, da smo se po dolgem času imeli priložnost srečati v živo in čeprav smo imeli maske, so naše oči nakazovale, da se pod njimi skrivajo široki nasmehi.

Na dogodku so bili predstavljeni rezultati projekta Svetovanje zaposlenim, ki so bili dopolnjeni z izzivi na področju razvoja kadrov za potrebe gospodarstva, priložnostmi za svetovanje in vrednotenje zaposlenih v turistični dejavnosti ter pristopi k motiviranju zaposlenih in doseganju odličnosti podjetja. Poudarki so bili na pomenu učenja, medgeneracijskem povezovanju, skrbi za mlade kadre. Na delo z zaposlenimi smo pogledali tudi skozi oči značilnosti posameznih generacij ter iskanja prednosti in priložnosti skozi ključne razlike med njimi. Različnost in zmožnost povezovanja sta ključ do motiviranih zaposlenih in uspešnosti podjetja, je bilo izpostavljeno.

Če imamo v podjetju zaposlenega, ki se izobražuje in prilagaja spremembam na trgu dela, govorimo o sodelavcu, v nasprotnem primeru le o delavcu.

Blaž Račič,

župan Jesenic

Še najbolj pa so me navdušile zgodbe odraslih zaposlenih, ki so bili vključeni v postopke vrednotenja. Njihove zgodbe, njihov ponos ob osebnem uspehu, ki se ga je dalo čutiti skozi pripovedi, predstavlja dejansko neposredni prenos razvojno-strokovnega dela vseh deležnikov na področju svetovanja in vrednotenja v prakso. In to je tisto, kar šteje. Poleg osebnega razvoja, premikov na osebni in karierni ravni zaposleni, ki so bili deležni postopkov vrednotenja, zagledajo vrednost svojih znanj, postanejo samozavestnejši in cenijo pripravljenost delodajalcev, da jim omogočajo nadaljnje učenje. Taki zaposleni so posledično tudi bolj pripadni podjetju.

Takih projektov in toliko zadovoljnih zaposlenih si želimo tudi v prihodnje.

Vera Mlinar (vera.mlinar@acs.si), ACS