Pospremili smo jo s forumom EPUO in razpravo EPALE v slovenskem jeziku

Spletna platforma EPALE je med 18. in 20. oktobrom gostila 3-dnevno spletno konferenco s sloganom #Imagine EPALE. S tem smo se želeli osredotočiti na moč domišljije in učenja odraslih pri oblikovanju bogate, trajnostne in vključujoče Evrope. Takšne prihodnosti in družbe si ni mogoče zamisliti brez učečih se skupnosti, mladih odraslih, prenovljenih spretnosti ter kulture in ustvarjalnosti. O teh pomembnih temah smo zato razpravljali s pomembnimi deležniki in ključnimi akterji. Vsaki temi smo namenili svoj del konference.

Med drugim smo lahko prisluhnili ključni govorki, Vanessi de Oliveira Andreotti, profesorici na Oddelku za izobraževalne študije na Univerzi Britanske Kolumbije (UBC). Spregovorila je o mejah sodobnega izobraževanja v času hiperkompleksnosti. Drugega dne smo v sklopu mladi odrasli prisluhnili laydi Eskitaşçıoğlu, feministki, odvetnici za človekove pravice, mladinski aktivistki, doktorski raziskovalki, specializirani za mednarodno pravo človekovih pravic na univerzi Koç v Istanbulu v Turčiji. V svojem govoru je izpostavila, kako pomembno je dati mladim glas in moč, da izrazijo svoja stališča. Le z upoštevanjem vseh pripadnikov skupnosti namreč lahko okrepimo in spodbudimo gradnjo pravičnejše in inkluzivne družbe.

Popoldanski del drugega dne konference smo namenili revoluciji spretnosti. Govorili smo o pomenu spretnosti za življenje, načinih za spodbujanje odraslih k permanentnemu usposabljanju in spopolnjevanju. Ključni govorec je bil nagrajeni avtor, neprofitni vodja in svetovalec za izobraževanje s sedežem v New Yorku, ataše za izobraževanje na veleposlaništvu Francije v ZDA, raziskovalec na Fundation Maison des Sciences de l’Homme v Parizu ter izredni profesor na Univerzi v New Yorku in na kolidžu Baruch Fabrice Jaumont. Z nami je razpravljal o dvojezičnosti. Delil je misli o potencialu opolnomočenja, ki ga ima spretnost sporazumevanja v določenem jeziku. Zadnji dan smo namenili kulturi in ustvarjalnosti. V pogovorih z gosti smo ugotavljali, kako zelo pomembno vlogo imata pri ustvarjanju družbe, ki bo vključujoča in sprejemala raznolikost. Nagovoril nas je tudi Giovanni Emanuele Corazza, redni profesor na bolonjski univerzi Alma Mater Studiorum, predsednik Fondazione Guglielmo Marconi in ustanovitelj Marconi Institute for Creativity (MIC), član upravnega odbora Mednarodnega združenja za preučevanje kreativnosti in inovativnosti (ISSCI). Predstavil je svoj pogled na pomen kulture in ustvarjalnosti pri gradnji trajnostne prihodnosti.

Sedmi forum EPUO in spletna razprava EPALE: Zelene spretnosti za življenje in učeče se skupnosti

Konferenco skupnosti EPALE smo pospremili z nacionalnim dogodkom, ki smo ga pripravili v sodelovanju z ACS. Prvega dne konference, 18. oktobra, smo v popoldanskem času spremljali Sedmi forum EPUO, ki mu je sledila razprava EPALE v slovenskem jeziku. Pogovarjali smo se o pomenu zelenih spretnosti za življenje ter vlogi učečih se skupnosti.

Prva govorka prof. ddr. Ana Vovk Korže, strokovnjakinja pokrajinske geografije in varstva okolja, je ustanovila Učni poligon za samooskrbo Dole pri Poljčanah. Nagrajen je bil z nacionalno nagrado za drugo najboljšo učno pot v Sloveniji. Da se čim več ljudi v Sloveniji opolnomoči z znanji in prakso za življenje v prihodnosti, je vzpostavila Akademijo celostne samooskrbe. Pravi, da je bila Slovenija v preteklosti veliko bolj samooskrbna kot danes.

Druga zanimiva govorka je bila sodelavka ACS dr. Johanna Robinson, ki se ukvarja z ljubiteljsko znanostjo ter trajnostnimi praksami. Predstavila je poti k opolnomočenju z zelenimi kompetencami prek participacije pri skupnostnem opazovanju (Towards empowerment with green competences via participation in community observation).

Forum EPUO je spretno povezovala mag. Zvonka Pangerc Pahernik z ACS, članica Ekspertne skupine EPALE Slovenija. Zaključili smo ga s primeri dobrih praks: LU Ajdovščina, LU Jesenice, ZDEKS, Ekološke sadjarske kmetije Sen.

Sledila je spletna razprava EPALE, ki jo je povezovala mag. Brigita Kruder iz LU Slovenska Bistrica, članica Ekspertne skupine EPALE Slovenija. Z razpravo smo se želeli učiti skupaj za skupno dobro, zato smo se pustili navdihniti s primeroma dobre prakse. Užitni in čutni park v Postojni  so predstavili Tamara Urbančič, Peter Vidmar ter udeleženci PUM-O Postojna. Projekt  Organizacije za izobraževanje odraslih na poti do trajnosti (Going Back to Green Future) je opisala Mihaela Anclin, UPI LU Žalec. Zadnji gost je bil Jaka Kranjc, predstavnik Ekologov brez meja. Pravi, da se učimo iz lokalnega okolja, širše pa tako, da se vključujemo v mednarodne, tudi globalne mreže. Posnetek celotnega foruma si oglejte na spletni strani.

Sporočilo in spoznanje dogodka lahko strnemo v misel: pot ‘od spodaj navzgor’ je pri uvajanju sprememb v družbi uspešnejša od težnje po spreminjanju zakonodaje. Ljudje sodelujejo in se počutijo vključene.

Špela Močilnikar (spela.mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS