Ob koncu novembra je Oddelek za pedagogiko in andragogiko organiziral strokovni posvet v počastitev 50-letnice andragogike na FF v Ljubljani. Povabljeni so bili številni domači (in tuji) strokovnjaki, ki so na svoji strokovni poti pomembno prispevali k njenem razvoju v Sloveniji.

Posvet sta s pozdravnim nagovorom odprli dr. Mojca Schlamberger Brezar, dekanja FF UL, in Teja Dolgan, vodja Sektorja za IO pri MVI. Osvetlili sta nekaj kronoloških iztočnic razvoja andragogike in IO v Sloveniji.

Andragogika je mlajša sestra pedagogike.

dr. Mojca Schlamberger Brezar
dekanja FF

Prvi del posveta o razvoju andragogike

V prvem delu posveta so kolegi s treh slovenskih univerz predstavili razvoj andragogike na matičnih fakultetah. Dr. Borut Mikulec s FF UL je izpostavil, da smo na znanstveno opredelitev andragogike čakali 125 let. Z zgodovinskim prikazom je osvetlil potek oz. časovnico razvoja andragogike pri nas.

Dr. Maja Mezgec, predstojnica Oddelka za edukacijske vede pri PeF UP, je govorila o programskem in terminološkem preimenovanju smeri andragogike na tamkajšnji fakulteti. V študijskem letu 2022/2023 se je magistrski študijski program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere »po nekaj neuspelih poskusih v preteklosti končno« preimenoval v program andragogika.

V Mariboru je od leta 1961 delovala Pedagoška akademija, kjer so se izobraževali učitelji za mladino. Pozneje se je preimenovala v FF MB, leta 2006 pa razdelila na tri fakultete: FF, PeF in FNM. Področje andragogike (sicer pod različnimi poimenovanji predmetov, kot so Izobraževanje odraslih, Odrasli in učenje ter Sodobni andragoški koncepti) so ohranili na FF, in sicer na ravni predmetov, ki jih izvaja dr. Jernej Kovač.

Na FF smo počastili 50 let andragogike. Veliko lepih spominov, hvaležnosti do tistih, ki so tlakovali njeno pot in sooblikovali naše študijske in strokovne poti. Pa o tem, kakšen je položaj IO v sistemu in družbi ali kakšen bi moral biti. Bistveno pa: takšna strokovna srečanja so vedno dragocena. In andragogika je zelo lepa veda, ki ima, če to danes tako izgleda ali ne, lepo prihodnost.

dr. Tanja Možina
ACS

Predavalnica. Foto Marko Radovan

Vplivnice in vplivneži o prvih korakih

Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali znani slovenski andragogi: dr. Ana Krajnc, dr. Zoran Jelenc, dr. Janko Muršak, dr. Sonja Kump in dr. Vida Mohorčič Špolar. Predstavili so svoje izkušnje, doživljanje in vpliv na andragogiko v strokovnem delovanju. Moderatorka, dr. Nives Ličen, se je spomnila tudi drugih vplivnic in vplivnežev, ki so pustili svoj pečat.

Izpostavila je dr. Sabino Jelenc Krašovec, ki je pomembno vplivala tudi na moj študij in strokovni razvoj. Poslušali smo zgodbe o prvih prebojih razvoja andragogike na Slovenskem in vzpostavitvi študijskega programa na FF UL. Sodelujoči so se dotaknili terminološkega pre-/poimenovanja ter pomembnega vpliva industrijske andragogike na razvoj tega področja v Sloveniji. Niso se izognili niti trenutno zelo aktualni temi – vključevanju umetne inteligence v IO.

Ob koncu je bilo jasno, da vse sodelujoče povezuje dr. Ana Krajnc. V 70. letih preteklega stoletja je postavila temelje za študij andragogike v Sloveniji in nadaljevala z njenim razvojem. Povezana je z drugimi udeleženci okrogle mize. Nekateri so bili sprva njeni študenti, pozneje pa nosilci predmetov na Oddelku za pedagogiko in andragogiko.

Srečanje andragogov ob visoki obletnici je tudi čas za pogled naprej. Mlajše generacije vstopajo v stroko in bodo nadaljevale delo začetnikov. Tudi andragogika je sredi pretresov, tako kot življenje v najširšem smislu. Zato je področje terminologije prvo, ki bi terjalo posebno pozornost in sodelovanje vseh. Nabralo se je veliko vprašanj, ki se odražajo v pojmovni nedoslednosti. Čas bi bil, da bi se stroka spet bolj poenotila.

dr. Petra Javrh
ACS

Želim si, da bi v prihodnje na področju študija andragogike naredili (še) več – več informiranja in ozaveščanja o študiju, povezovanju z drugimi študijskimi smermi, strokovnimi področji in trgom dela.

Študijska praksa bi morala biti organizirana od 1. letnika dodiplomskega študija naprej, študij andragogike pa tudi na 1. stopnji bolonjskega študija. Sem mentorica številnim študentkam magistrskega študija andragogike na praksi. Sodelujem tudi v projektu Alumni UL pri osvetlitvi delovnega mesta. Ta me je povezal s študentko dodiplomskega študija druge smeri, ki je o andragogiki (in IO) prvič slišala šele ob najinem srečanju, čeprav študira na FF UL.

Ko sem takole sedela nekje tam zgoraj v veliki predavalnici št. 18, sem občudovala svoje bivše profesorje tam spodaj, kako so obujali spomine na medsebojno sodelovanje v dobrobit andragogike. Še vedno premorejo veliko karizme.

To je bil zame poseben dan, za trenutek sem se vrnila v svoja študijska leta andragogike, srečanje s sošolkama in drugimi kolegi pa mi je polepšalo popoldne in večer. Takih strokovnih dogodkov si želim tudi v prihodnje.

Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), ACS