Svetovalci za kakovost tudi v času epidemije koronavirusa nadaljujejo z delom na skupni akciji omrežja v letu 2020 – zbirajo dobre zgodbe učiteljev v IO o tem, kako spremljajo kakovost svojega dela in skrbijo zanjo. Dejavni pa so tudi pri številnih drugih aktivnostih za presojanje in razvijanje kakovosti, ki v organizacijah tečejo vse leto.

Tako kot drugim omrežjem v IO smo za čas epidemije covid-19 tudi za svetovalce za kakovost objavili napotke in strokovna priporočila za delo. Priporočili smo jim, naj skušajo čas, ko številni učitelji zaradi prekinitve običajnega izobraževalnega procesa ne sodelujejo pri poučevanju odraslih, izkoristiti tako, da jih vključijo v izvedbo letošnje skupne strokovne akcije – da jih povabijo in jih usmerjajo pri pripravi njihovih zgodb.

 

Svetovalcem v tem času priporočamo tudi, da pregledajo svoje letne načrte dela svetovalca za kakovost in presodijo, katere aktivnosti, ki so si jih začrtali za leto 2020, je mogoče opraviti v času, ko delo poteka od doma (npr. različne analitične naloge, priprava in izpeljava spletnega anketiranja udeležencev ali strokovnih sodelavcev, posodobitev spletnih strani o kakovosti, posodobitev dokumentov o kakovosti (listina o kakovosti, izjava o kakovosti idr.).

Komunikacija med sodelavci ACS in svetovalci za kakovost IO v tem času poteka nemoteno v spletni učilnici omrežja svetovalcev za kakovost, po e-pošti, pa tudi po telefonu.

Tretji teden dela od doma smo v spletni učilnici objavili povabilo k pripravi skupnega video vklopa preko aplikacije Microsoft Teams – prostovoljno, kdor od njih želi sodelovati pri krajšem pogovoru o soočanju z novimi načini dela v času epidemije, morda tudi samo preizkusiti aplikacijo Teams. Odzvalo se je 13 od 18 sicer delujočih svetovalcev za kakovost.

V aplikaciji Teams, preko katere večinoma potekajo delovni sestanki kolektiva ACS, smo ustvarili novo ekipo »Svetovalci za kakovost« in svetovalcem v pomoč za prijavo pripravili navodila za sodelovanje. Šlo je skorajda brez težav.

Srečali smo se na dveh približno enournih videokonferencah – 8. aprila je sodelovalo sedem svetovalk za kakovost, 9. aprila pa pet svetovalk in en svetovalec za kakovost, skupaj torej 13 predstavnikov organizacij, ki izobražujejo odrasle. Pogovorili smo se o tem, kako se v njihovih organizacijah soočajo z novimi načini dela v času epidemije, kako organizirajo svoje delo, kako se spopadajo z izzivi izobraževanja na daljavo za odrasle, kako poteka izvedba drugih dejavnosti (svetovalna dejavnost, študijski krožki, PUM-O ipd.), seveda pa smo največ časa namenili pogovoru o poteku njihovih aktivnostih s področja presojanja in razvijanja kakovosti IO.

Odzivi svetovalcev na obeh e-srečanjih so bili zelo pozitivni, zato smo se poslovili z obljubo, da se še sestanemo na tak način in preverimo, kako napredujejo aktivnosti pri letošnji skupni aktivnosti omrežja.

Kmalu po izpeljanih e-srečanjih s svetovalci za kakovost smo prejeli tudi že prve tri zapisane zgodbe učiteljev o tem, kako pri svojem delu skrbijo za vidik kakovosti (v učni skupini ali pri individualnem delu z udeleženci). Prve tri povabljene učiteljice so se opogumile, opravile razmislek in spisale svoje pristne in zanimive poglede na opravljanje dela učiteljice in kako ga bi lahko še izboljšale.

Zgodbe bomo tudi javno objavili. Ko bomo to dragoceno gradivo imeli zbrano na kupu, bomo skušali najti najprimernejši način objave, da bodo sporočila prišla tudi do drugih učiteljev in strokovnih delavcev v IO, ki se lahko iz tega marsikaj naučijo.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS