V oktobru se zaključujejo projekti v okviru javnega razpisa Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022, v katerih smo štiri leta izvajali številne in raznolike izobraževalne programe/usposabljanja ter na ta način krepili kompetence zaposlenih in brezposelnih, prednostno starejših od 45 let in nižje izobraženih.

27. septembra je v Thermani Laško pet konzorcijev (CDI Univerzum iz Ljubljane, MOCIS Slovenj Gradec, Posoški razvojni center, UPI LU Žalec in ZLU) s konzorcijskimi partnerji pripravilo zaključno konferenco. Predstavili smo rezultate projekta in primere dobrih praks. Posebno noto sta konferenci dala moderator Perica Jerković, znan slovenski stand up komik, in Polona Požgan, mojstrica misli, besed in stavkov, ki nas je navdušila z motivacijskim predavanjem Prijazno je biti prijazen.

Ponosni smo, da smo dva konzorcija iz Zahodne in trije iz Vzhodne kohezijske regije v izobraževalne programe za odrasle vključili 6.748 udeležencev, od tega 68 % starejših od 45 let. Večje zanimanje za programe je bilo med zaposlenimi (74 %). Izvedli smo 643 skupin, med katerimi so prevladovali programi digitalnega opismenjevanja in tujih jezikov. Med pripravami na NPK je bilo največ zanimanja za vodjo skupine v proizvodnji. Skupno smo opravili 392.650 izobraževalnih ur. Programe smo poskušali čim bolj povezati z realnimi delovnimi situacijami, poleg tega smo v programih Moj korak in Izzivi podeželja udeležencem nudili oglede primerov dobrih praks na terenu. Tako smo se še bolj povezali s širšim okoljem.

Ob skorajšnjem zaključku projekta je na mestu zahvala vsem, ki so sodelovali z nami in nam pomagali doseči predstavljene rezultate. Zahvaljujemo se udeležencem za zaupanje, zunanjim izvajalcem za strokovnost in fleksibilnost pri izvajanju programov, deležnikom iz lokalnega okolja za podporo pri promoviranju in pridobivanju udeležencev ter seveda konzorcijskim partnerjem za konstruktivno in korektno sodelovanje.

Projekt sofinancirata EU iz ESS in MIZŠ.

Urška Novak Lešnik (urska.novak@mocis.si), MOCIS