Knjižnica Šmarje pri Jelšah je v tednu od 9. do 13. maja v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ Stories make life better (Zgodbe lepšajo življenje) gostila partnerje iz dveh držav, Češke in Litve. To je bilo že tretje srečanje v okviru tega projekta. Dve sta bili že lani v Litvi in na Češkem. Aktivnosti v tem tednu so potekale tudi kot del TVU 2022.

Zveneče Jelše pod mentorstvom Jasmine Levičar

Projekt Zgodbe lepšajo življenje je zasnovan tako, da se mednarodnih izmenjav poleg zaposlenih v treh partnerskih knjižnicah udeležujejo tudi odrasli učeči se, člani univerz za tretje življenjsko obdobje. Medtem ko sta bili takšni srečanji v Ignalini (Litva) in v Šmarju pri Jelšah, je bilo srečanje v Prachaticah na Češkem namenjeno knjižničarjem, saj se v luči koronskega in pokoronskega časa soočajo s številnimi novimi izzivi v odnosu do bralcev in drugih uporabnikov knjižnične ponudbe.

Zgodbe lepšajo življenje

Županov nagovor

Pri pripravi projekta so v šmarski knjižnici izhajali iz dejstva, da je ne glede na čas branje in pripovedovanje zgodb tisto, kar človeka popelje iz vsakdanjih skrbi in njegovega duha dvigne v višave. V času pandemije covida-19 so si ljudje v osami lahko krajšali čas tudi s pomočjo zgodb. Brali so jih, jih pripovedovali ali se jih spominjali. Med zaprtjem (celo občinskih) mej so stik s svetom lahko ohranjali s pomočjo medmrežja. Zato šmarska knjižnica poleg drugih dejavnosti starejšim učečim se omogoča vstop in opolnomočenje na področju poznavanja orodij za uporabo virtualnega sveta.

Virtualno in v živo

Mednarodno srečanje v Šmarju pri Jelšah je temeljilo na ljudskih zgodbah in legendah vseh partnerskih držav.

Ogled knjižnice

Medtem ko so se udeleženci na delavnicah, ki so potekale v knjižnici Šmarje pri Jelšah, posvečali različnim tehnikam pripovedovanja v teoriji, so jih pri ogledih različnih znamenitosti gostujočega okolja preizkusili tudi v praksi. Poleg tega so se spoprijemali tudi z izzivi virtualnega sveta, ki je v kriznih časih, kot je bila pandemija covida-19, bistveno pripomogel k vzdrževanju duševne kondicije. Udeleženci srečanja so tako spoznavali orodja in postopke za primeren prikaz zgodbe, da jo lahko objavimo na svetovnem spletu.

Slovenske, češke in litvanske povedke v skupni knjigi

Eden od rezultatov projekta Zgodbe lepšajo življenje bo tudi knjižna izdaja izbora devetih ljudskih zgodb, po treh iz vsake od partnerskih držav.

Sprehod z Legendami

Zgodbe bodo objavljene v izvirnem jeziku vsake države partnerke in projektnem jeziku – angleščini. Opremljene bodo z ilustracijami, izbranimi na likovnih natečajih v vsaki partnerski državi. Ker projekt vso pozornost namenja odraslim učečim se, bodo sodelujoči na natečajih morali presegati starost 65 let. Ob zaključku projekta bo nastala tudi razstava vseh prispelih likovnih del, ki bo kot del diseminacije projekta na ogled v vseh partnerskih organizacijah.

Projekt, vreden dobrih 60.000 evrov, traja 24 mesecev in bo zaključen ob koncu februarja 2023.

Vlasta Kramperšek Šuc (vlasta@kspj.si), Knjižnica Šmarje pri Jelšah