V petek, 13. decembra, se je zaključilo 3-dnevno izobraževanje z naslovom Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju. Udeležilo se ga je 15 izobraževalcev odraslih, ki pripravljajo in izvajajo programe za zaposlene v podjetjih.

Program je bil zasnovan v dveh delih z vmesnim enomesečnim premorom za drobno preizkušanje novih spoznanj v praksi in pripravo osebnega programa profesionalnega razvoja udeležencev usposabljanja.

V novembru smo na 2-dnevnem rezidenčnem usposabljanju v Hotelu Oleander v Strunjanu obravnavali nove vloge izobraževalcev, ki vstopajo v delovna okolja ter pripravljajo in izvajajo izobraževane programe za zaposlene v delovnem okolju v okviru dveh nacionalnih projektov: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 in Munera 3. Predavatelji so osvetlili vsebine tako z vidika potreb podjetij kot procesov priprave in izvedbe izobraževalne ponudbe po meri (‘tailor made’). To pripravljajo izobraževalne organizacije, ki vstopajo v podjetja. Predstavnik delavske svetovalnice Goran Lukič je razkril, da so priložnosti oz. pravice do izobraževanja najpogosteje kršene manj izobraženim zaposlenim, pogosto v podjetjih, ki niso organizirana v zbornice in zaposlujejo večje število migrantov. Poudaril je, da so potrebe po izobraževanju za krepitev temeljnih zmožnosti največje prav pri tej skupini zaposlenih.

V program smo vključili več primerov dobrih praks organizacij in podjetij, ki izvajajo izobraževanja v okviru nacionalnega projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022. Vabljeni predstavniki izobraževalnih organizacij in sodelujočih podjetij so predstavljali posamezne vidike izvajanja izobraževanja v delovnem okolju, kot so: vstopanje v podjetja, analiza izobraževalnih potreb, razvoj in prilagajanje izobraževalne ponudbe potrebam podjetja, motiviranje zaposlenih, spremljanje kratkoročnih in dolgoročnih učinkov izobraževanja itd.

Rdeča nit celotnega izobraževanja sta bila strokovni razvoj in profesionalna rast izobraževalcev odraslih, ki smo jim dali priložnost, da so med potekom programa izkusili ključne profesionalne dileme svojega dela. Pri tem so pridobili uvid v nove potrebe po profesionalni rasti ter opredelili svojo osebno poslanico in program dela kot izobraževalci odraslih, ki v različnih vlogah vstopajo in delujejo v podjetjih. Ta proces smo omogočili, tako da smo v program usposabljanja vključili enomesečni premor, ki je bil namenjen drobnemu eksperimentiranju in preizkušanju novo pridobljenega znanja v lastni praksi.

Zadnji izobraževalni dan je bil namenjen praktičnim vidikom učenja v delovnem okolju, vidikom sodelovanja svetovalcev in drugih izobraževalcev pri ocenjevanju izobraževalnih potreb, pripravi in izvajanju izobraževanj v delovnem okolju. V sklepnem delu izobraževanja smo dali besedo udeleženkam in udeležencem. Povabili smo jih, naj čim inovativneje na kratko predstavijo proces in spoznanja ob preizkušanju novo pridobljenega znanja v praksi ter osebni program dela. Predstavili in utemeljili so vodila za svoje nadaljnje delo in profesionalni razvoj.

Mednarodni projekt Profi-Train se posveča profesionalizaciji in strokovnemu razvoju izobraževalcev, ki pripravljajo in izvajajo izobraževalne programe za razvoj temeljnih spretnosti zaposlenih.

Mag. Estera Možina (ester.mozina@acs.si), Alja Verdenik (alja.verdenik@acs.si), ACS