Ob mednarodnem dnevu gozdov 21. marca je ZGS v Mestnem gozdu Celje zasnoval druženje ob Drevesni hiši z dejavnostmi gozdne pedagogike za osnovnošolce ter sprehodom. Mestni gozd Celje ima med slovenskimi mestnimi gozdovi eno najbolj častnih tradicij in je primer dobrega sodelovanja ZGS in občine Celje. Dolgoletno sodelovanje ACS z organizatorjem (predstavnika Jože Prah in Alojz Lipnik sta dobitnika Priznanja ACS) se letos nadaljuje v akcijskem raziskovanju socialnih in državljanskih kompetenc.

Prava (trajna) spoznanja res nastanejo ob pristnih doživetjih, ko smo odprti za novo, drugačno. Prav igra, osebna izkušnja in iskanje skupnega skozi pogovor so zato elementi trajnosti skupnosti oz. družbe. Načrtovano učenje lahko omejuje pristnost in trajnost pridobljenega znanja. Ljudje smo si pač različni in – zlasti odrasli – (naglas ali le potihem) terjamo svobodo lastnih misli in svoje poti v svetu. V izobraževanju so žal postavljeni normativi, ki pogosto odvračajo od osredotočenosti na brstenje ljubezni do učenja kot takega ali so usmerjeni zgolj v pridobljeno korist. Ta je za vsakogar nekoliko drugačna. Otroci in odrasli v formalnem pridobivanju znanja ne uživamo v tolikšni meri in se ne naučimo toliko, kot bi si želeli. Gre za napor »vzpenjanja«, kot smo ga v Mestnem gozdu Celje doživeli z vzponom k Drevesni hiši. Znotraj »sistema« je vedno možna tudi konstruktivna svoboda posameznika. Z njo se ponašajo študijski krožki, ki jih že vse doslej vodite tudi mentorji iz ZGS. Kljub svoji nepredvidljivosti, majhnosti in razpršenosti dosegajo odličen odziv in oprijemljive rezultate. Napredne stroke se vračajo k izvirom, pristnosti, spontanosti in potrpežljivemu usmerjanju kompleksnih potreb, ki se s časom spreminjajo. Poklon razvoju celjskega mestnega gozda in dogodku ob mednarodnem letu gozdov in tudi lepa hvala za dogodek v tem sončnem dopoldnevu. Od tu odhajamo bogatejši, polni energije, ki jo potrebujemo v vsakodnevni rutini.

Iz nagovora dr. Nevenke Bogataj, ACS

Dogodek je bil osredotočen na učenje, zato ni presenetilo, da smo sodelovali predstavniki vseh izobraževalnih institucij, ki tako ali drugače vključujejo gozd. ACS sodeluje s študijskimi krožki, ki vse od leta 1999 delujejo tudi v okviru ZGS. Po nagovorih podžupana, direktorja ZGS in predstavnikov gozdarskih institucij smo v svojem nagovoru izpostavili učenje odraslih in njegovo povezanost s trajnostjo.

Dr. Nevenka Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si), ACS