Septembra so se po petih letih spet srečali udeleženci in mentorji slovenskih ŠK. Tokrat je srečanje potekalo pod okriljem projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Sicer tradicionalna Karavana študijskih krožkov si je tokrat nadela ime Podnebna karavana.

Foto: Špela Jambriško

Tematika varovanja okolja v tovrstnih skupinah ni naključna. ŠK si pogosto izberejo zelene učne izzive. Posledično zaživijo lokalne iniciative, kot so zelemenjava, opazovanje ogroženih vrst, ohranjanje starega izročila o samooskrbi. Skupine so vpete v lokalno okolje (tudi naravno) in poznajo njegove izzive, zato so odličen prostor za okoljsko izobraževanje.

Letošnja Karavana je bila torej podnebno obarvana. Gostila jo je LU Ormož, ki je z energetsko obnovljenimi prostori tudi svetel zgled skrbi za okolje na institucionalni ravni.

Foto: Špela Jambriško

Obiskovalce so posebej navdušili dopoldanski obiski predstavnikov iniciativ iz lokalnega okolja. Med primeri dobrih praks trajnostnih ravnanj so spoznali, kako v Ormožu s črpanjem vode iz reke Drave prilagajajo oskrbo z vodo (bogatenje podtalnice) in zelenjavo (namakanje). Ena od skupin si je ogledala tudi območje bivše tovarne sladkorja, kjer so vzpostavili naravni rezervat Ormoške lagune. Ta je postal pomembna opazovalna točka slovenskega DOPPS.

Foto: Špela Jambriško

Ogledom dobrih praks je sledilo predavanje Renata Bertalaniča z ARSO o podnebnih spremembah. Sledili so nagovori direktorice LU Ormož Viki Ivanuša, koordinatorke slovenskih ŠK dr. Nevenke Bogataj, dolgoletne mentorice bralnih študijskih krožkov Viktorije Dabič ter podžupanje občine Ormož Irme Murad. Na stojnicah so svoje izdelke in dejavnosti predstavile različne organizacije, za ples in smeh pa je s svojim nastopom poskrbela folklorna skupina ZIK Črnomelj.

Foto: Špela Jambriško

V popoldanskem delu so udeleženci prisluhnili kratki okrogli mizi z gostjami Jano Turk Šulc, Viki Ivanuša ter Heleno Furlan. Beseda je tekla o pripravi in izvedbi programov IO z okoljsko tematiko. Po okrogli mizi je sledila še predstavitev inovativnih izobraževalnih metod, ki jih lahko povežemo s trajnostnimi kompetencami.

Bogat in vsebinsko kakovosten program Podnebne karavane bo gotovo odzvanjal v prihodnjih projektih ŠK. Upajmo, da na naslednjo Karavano ne bomo čakali tako dolgo kot na letošnjo.

Ema Meden (ema.meden@acs.si), ACS