Demografska slika Evrope se spreminja in starejša populacija postaja vse številčnejša. Zato je zelo pomembno, da za to generacijo zagotovimo čim več priložnosti za učenje in jih vključujemo v strategije VŽU ter aktivnega državljanstva.

Ta tematika bo zaznamovala EPALE do konca letošnjega leta, zato ste toplo vabljeni k spremljanju vsebin na platformi. To velja posebno za tiste, ki vas zanima delo s starejšimi in njihovo aktivno vključevanje v družbo.

Obiščite EPALE in si poglejte ideje in izkušnje, ki jih kolegi iz Evrope delijo na platformi.

Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik-percic@cmepius.si), CMEPIUS