Na AZM – LU se je oktobra 2019 pričel izvajati pilotni projekt Program socialne aktivacije za ženske iz drugih kulturnih okolij: Aktivno živim v Sloveniji, sklop 2. Projekt je odgovor na velik selitveni prirast tujih državljank iz tretjih držav zlasti v Podravsko regijo. Statistično pomemben postaja predvsem delež albanskih žensk, saj se je njihovo število na področju Maribora, Ptuja in Slovenske Bistrice v letih od 2016 do 2019 skoraj podvojilo. Prav ta populacija, katere temeljni motiv za selitev je združitev družine, postaja naša zelo pomembna ciljna skupina.

Projekt SA sofinancirata RS ter EU iz sredstev ESS. Vanj se večinoma vključujejo žene gradbenih delavcev s Kosova, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji ali slovensko državljanstvo. V novem okolju se soočajo z jezikovnimi ovirami in nepoznavanjem delovanja javnega sistema v Sloveniji. Ob pogosti odsotnosti mož prevzamejo družinske obveznosti in tako ostajajo delovno neaktivne, praviloma spregledane v lokalnem družbenem okolju.

S programom SA do opolnomočenja in zaposlitve

Program SA s svojim celostnim pristopom in aktivnostmi omogoča, da udeleženke okrepijo socialno vključenost v širše družbeno okolje, razvijajo komunikacijske veščine v slovenščini, pridobijo socialne in funkcionalne kompetence za aktivno reševanje svojih specifičnih življenjskih in socialnih problematik ter povečajo zaposlitvene možnosti. Skupno je tako izvedenih vsaj 288 izobraževalnih ur in dodatno tedensko individualno delo z vključenimi.

Udeleženkam, ki povečini nimajo formalnih delovnih izkušenj, program SA omogoča, da se v sklopu 96-urnega praktičnega usposabljanja pri delodajalcih ob podpori mentorja uvedejo v delovni proces in pridobijo praktične izkušnje za trg dela. Na AZM – LU si prizadevamo, da bi se povezali z različnimi delodajalci. Usposabljanje je tako do sedaj potekalo v domovih za starostnike (za opravljanje poklicev likarice/perice, strežnice/čistilke in pomočnice v kuhinji) in pri čistilnih servisih, saj so potrebe po kadru na področju storitev čiščenja velike in udeleženke odlično zapolnjujejo to vrzel.

V skladu s kriteriji delovne uspešnosti so se udeleženke izkazale kot urejene, zanesljive in delovno učinkovite delavke: znale so slediti navodilom za delo in so hitro usvojile delovne postopke. Hkrati pa so izboljšale znanje slovenščine in postale samozavestnejše. Nekatere so se na osnovi pridobljenih izkušenj po izhodu iz programa SA tudi zaposlile kot čistilke.

Projekt SA se izteče septembra 2022. Do zaključka so predvidene še 3 programske izvedbe, ki bodo mnogim udeleženkam omogočile pridobivanje kompetenc za lažji preboj v novem življenjskem okolju.

Maja Sedevčič (maja.sedevcic@azm-lu.si), Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza