Portugalska aktivno razvija nacionalni načrt, ki bo podprl reforme za krepitev sistema kakovosti v izobraževanju in usposabljanju odraslih. Novembra 2020 smo predstavnikom tamkajšnjih zainteresiranih ustanov predstavili slovenski model presojanja in razvijanja kakovosti v IO. Prepoznali so ga kot primer dobre prakse, zato so nas povabili v panelno razpravo na mednarodni konferenci z naslovom Strengthening Quality Assurance in Adult Education and Training in Portugal (Krepitev zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju odraslih na Portugalskem).
Poleg deležnikov s portugalskih ministrstev, javnih ustanov ter domačih in mednarodnih strokovnjakov so sodelovali predstavniki OECD ter Generalnega direktorata EK za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Ti so pripravili priporočila za vzpostavitev bolj koherentnega sistema akreditiranja izvajalcev IO ter spremljanja in samoevalvacije na izvajalski ravni.

Sodelavci ACS smo bili v procesu priprave poročila namreč povabljeni, da portugalskim kolegom predstavimo svoj pristop k presojanju in razvijanju kakovosti. Sledili so plodna razprava med kolegi, ki se v obeh državah ukvarjamo z razvojem tega področja, vključitev slovenskega primera v poročilo in vabilo v panelno razpravo o glavnih rezultatih projekta z nacionalnimi in mednarodnimi strokovnjaki.

Sodelovanje v razpravah na tako visoki ravni je za nas predvsem potrditev, da delamo dobro. Hkrati nas zavezuje, da dejavnost razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih razvijamo naprej, s svojimi izkušnjami pomagamo podobnim ustanovam v mednarodnem okolju ter prispevamo k razvoju njihovih sistemov kakovosti izobraževanja odraslih.

Dr. Tanja Možina (tanja.mozina@acs.si), ACS