V okviru konzorcijske akreditacije Erasmus+ smo se strokovne delavke LU Jesenice, ZLU in UPI LU Žalec marca udeležile sledenja na delovnem mestu. Da bi pridobile vpogled v dobre prakse IO za raznolike ciljne skupine udeležencev, smo obiskale italijanski Torino.

Naša gostitelja, Daniele in Francesco, prihajata iz mlade in dinamične izobraževalne agencije DIDAXÉ. Njen cilj je spodbujati inovativne in kakovostne poklicne programe, ki omogočajo osebno in  poklicno rast ranljivih odraslih. Njuno delo je razpršeno med Torinom in Neapljem. Prva pomembna spoznanja, ki smo jih pridobili, so se nanašala na razsežnost vpliva mafije na izobraževanje v Italiji. Daniele in Francesco sta nas popeljala skozi življenje mladih v regijah, ki imajo omejen dostop do izobraževanja zaradi vpliva organiziranega kriminala. Mladi se znajdejo v okoljih, kjer prevladujeta strah in pritisk mafije, kar posledično močno vpliva na njihovo svobodo in izbire. To nas je spodbudilo k razmisleku o pomenu ustvarjanja varnih in podpornih okolij za mlade, kjer se lahko ti brez strahu razvijajo. Obenem pa smo se spraševali, ali se podobni družbeni izzivi dotikajo tudi Slovenije. In če je tako, smo izobraževalci odraslih dovolj opremljeni za oblikovanje podpornih okolij?

Različni pristopi

V času mobilnosti smo obiskale različne organizacije, kot so Cecchi Point, Balon Mundial in Giosef Torino. Spoznale smo raznolike inkluzivne pristope k vključevanju ranljivih ciljnih skupin v lokalno skupnost. Športno društvo Balon Mundial je odličen primer promocije vključujoče se družbe, v kateri je šport glavno orodje za opolnomočenje ljudi vseh starosti in kulturnih ozadij. Z nogometom povezujejo migrante in večinsko prebivalstvo, kar spodbuja občutek pripadnosti in enakosti. Obisk organizacije CPD – Consulta per Persone in Difficoltà nas je spodbudil k raziskovanju novih načinov, kako se lahko izobraževalci odraslih povežemo s posamezniki in jim pomagamo pri vključevanju v družbo. Navdušili so nas tudi pristopi dela v fundaciji ENGIM, ki deluje kot izobraževalni center za odrasle. Poudarek njihovega delovanja je na poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Pristop k ranljivim odraslim, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, temelji na usvajanju praktičnih veščin, ki jih udeleženci pridobivajo med treningi ter v okviru usposabljanj v podjetjih.

Na koncu ponovno k mafiji

Ta oblikuje potrebe po izobraževanju. Roberto Greco, ustanovitelj in predsednik organizacije Didaxé, je pojasnil, da se najintenzivneje ukvarjajo z Italijani, ki živijo na jugu. Vpliv mafije na družbo in gospodarstvo postavlja lokalno prebivalstvo v izjemno težaven položaj. Tu izredno redko najdemo družine, kjer bi oba starša imela redno zaposlitev. Ti ljudje namreč pogosto ne poznajo osnovnih delavskih pravic, so finančno nepismeni, nimajo osnovnih veščin iskanja zaposlitve, primanjkuje jim tudi veščin za opravljanje poklicev, ki pa so na voljo. Zato je delo svetovalcev in izobraževalcev ključnega pomena. V sodobnem svetu se izobraževanje namreč vedno bolj uveljavlja kot ključno orodje za premagovanje družbenih izzivov in ustvarjanje bolj vključujoče prihodnosti. Naša nedavna mobilnost v Torinu, kjer smo imeli priložnost spoznati delovanje različnih izobraževalnih organizacij in se soočiti z različnimi družbenimi realnostmi, je bila zato neprecenljiva izkušnja. Opomnila nas je, kako pomembno je prilagajati izobraževanje potrebam družbe in posameznikov, saj le s takšnim pristopom lahko prispevamo k družbi kot celoti.

Katarina Bertoncelj (katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net), LU Jesenice