AZM – LU  se je julija 2022 pridružil zanimivemu projektu, ki se je drzno lotil področja UI v izobraževanju. Poskusil je združiti dve na videz težko združljivi področji – UI in SČU. Gre za Projekt SETCOM z daljšim imenom  Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju.

Glavni cilj projekta je razvijanje sinergij med SČU in pismenostjo na področju UI v izobraževanju.

Partnerji
Koordinator projekta je Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru. Moči je združila z drugimi izobraževalnimi institucijami, ki povezujejo izobraževalno vertikalo od vrtca do univerze. Pomembno vlogo v projektu imata tudi MO Maribor in norveški partner, Univerza NORD.  AZM – LU sodeluje kot predstavnik IO. Izvedbo sta omogočila Norveški finančni mehanizem in MKRR.

Zavidljivi rezultati

Dvoletni projekt se ob koncu aprila 2024 zaključuje in se lahko pohvali z lepimi rezultati. Da bi okrepili kompetence SČU in UI, so se izobraževali številni pedagoški delavci. Nastali so primeri dobrih praks, novi pristopi v izobraževanju, strokovni prispevki, znanstvena monografija. Nabavljeni so pripomočki in oprema za uporabo sistemov UI, vzpostavljeno je učinkovito medinstitucionalno sodelovanje. Vizijo projekta bo tudi po zaključku nadaljeval in razvijal Kompetenčni center SETCOM.

Učeča se skupnost

Na rednih pedagoških srečanjih se je vzpostavila učeča se skupnost pedagoških delavcev iz različnih okolij. Predstavljali smo primere dobrih praks, jih preizkušali in prilagajali razmeram v svojih institucijah. Z vzajemnim učenjem smo razvijali nove vsebine in prakse poučevanja in učenja. Nastali so štirje izobraževalni moduli za razvijanje izbranih prečnih kompetenc s področja SČU in UI, Katalog inovativnih pedagoških pristopov in katalog literature s področja omenjenih kompetenc.

V izobraževalne module so se vključili študenti – bodoči učitelji, vzgojitelji, učitelji osnovnih in srednjih šol, univerzitetni profesorji, strokovni delavci NVO in nepedagoški delavci izobraževalnih ustanov. Dodano vrednost v projektu predstavlja študijski obisk pri norveškem partnerju, Univerzi NORD. Spoznavali smo norveški izobraževalni sistem, obiskali različne izobraževalne ustanove, med drugim tudi organizacijo za IO. Izmenjava izkušenj in primerjava sistemov sta se izkazali za zelo dragoceni, saj je na Norveškem SČU del rednega izobraževalnega kurikula.

Tudi strokovni delavci AZM -LU smo tvorno sodelovali na pedagoških srečanjih. Delili smo izkušnje, razvijali in preizkušali nove pedagoške pristope, raziskovali možnosti uporabe UI v IO, se izobraževali in krepili kompetence na obeh področjih. Prispevali smo tudi svoj primer dobre prakse. Razvili smo učno delavnico z naslovom Spoštovanje v komunikaciji, ki vključuje uporabo UI, preizkušena pa je bila v programu PUM-O+. Uporabili smo ChatGPT, ga preizkusili in ugotovili, da ga lahko uporabimo tudi kot pripomoček pri učenju komunikacijskih veščin in svetovalca pri težavah v odnosih in komunikaciji. Raziskovali smo razlike med medosebno komunikacijo in komunikacijo s klepetalnim robotom. Dotaknili smo se tudi etičnih vidikov. Dodatno so lahko udeleženci na Pedagoški fakulteti na zanimivi delavnici o UI preizkusili tudi virtualna očala.

Kompetenčni center SETCOM

V  prihodnje bo pri spodbujanju uporabe novih praks poučevanja in učenja in gradnji medinstitucionalnega in interdisciplinarnega sodelovanja pomembno vlogo igral Kompetenčni center SETCOM, eden od glavnih in trajnostnih produktov projekta. Od novembra 2023 deluje na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor. Na voljo je oprema, kot so humanoidni robot, virtualna očala, 360° kamera, ki si jo učitelji lahko izposodijo za uporabo pri pedagoškem delu. V zameno za izposojo prispevajo svoj primer dobre prakse in refleksijo.

Sklepno dejanje projekta je bila mednarodna strokovna konferenca z naslovom Sinergije pismenosti na področju sistemov umetne inteligence in socialnega ter čustvenega učenja v izobraževanju. Predstavljenih je bilo 9 raziskovalnih prispevkov in 8 primerov dobre prakse s področij UI in SČU, vključujoč dosežke nagrajencev natečaja, ki ga je razpisal Kompetenčni center SETCOM.

Sodelujoči v projektu in vključeni v izobraževanja smo s spoznavanjem in preizkušanjem sistemov in orodij UI ter novih pedagoških praks krepili digitalne kompetence in razbijali začetne predsodke o uporabi UI v izobraževanju. Spoznali smo, da je lahko učinkovito orodje za krepitev človeškega potenciala, ustvarjalnosti in iznajdljivosti. Pri tem pa je nujno krepiti tudi socialno čustvene kompetence, da bomo zmogli podpreti smiselno in etično uporabo ter preprečiti zlorabe. Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta in Kompetenčnega centra SETCOM.

Klavdija Mirič (klavdija.miric@azm-lu.si), AZM – LU