Mednarodni projekt Profi-train v polnem teku

V začetku oktobra je bilo v Solunu v Grčiji tretje srečanje mednarodnega projekta Profi-Train, ki so se ga kot partnerji projekta udeležili strokovnjaki ACS. Projekt je v izhodišču namenjen premisleku in ovrednotenju načinov in možnosti profesionalizacije izobraževalcev, ki se v Evropi ukvarjajo z razvojem spretnosti ljudi na delovnem mestu. Krajše bi lahko rekli, da gre za premislek o profesionalizaciji izobraževalcev, ki poučujejo spretnosti na delovnem mestu. Širom Evrope se namreč kaže problem v zagotavljanju profesionalne rasti tistih strokovnjakov, ki se posvečajo delu z ranljivimi skupinami, posebej pa še tistih, ki vstopajo v podjetja, na delovna mesta. V okviru projekta so načrtovani konkretni izdelki za testiranje in evalvacijo koncepta usposabljanja in profesionalnega razvoja kadrov. Sestavljali ga bodo trije deli: priročnik za samostojno učenje, tematski moduli za usposabljanje izobraževalcev in nekakšen evropski vodnik za različne deležnike, ki bo poudaril pomen in opisoval različne načine usposabljanja o temeljnih spretnostih zaposlenih na delovnem mestu. Sodelavci ACS so poleg drugega odgovorni za konceptualno zasnovo in koordiniranje nastajanja izobraževalnih modulov za izobraževalce.

Kot se je izkazalo že na prvih dveh sestankih mednarodne skupine strokovnjakov, ki delujejo v projektu, je kljub razlikam v razvitosti držav in gospodarstev praktično povsod po Evropi zaznati podoben problem: vključenost slabše izobraženih in nizko usposobljenih zaposlenih delavcev v poklicno izobraževanje in usposabljanje je nizka, tveganje za njihovo brezposelnost pa visoko. Aktualne strokovne razprave te zaposlene kot notranji potencial podjetij, ki bo v prihodnje izjemno pomemben vir za zagotavljanje konkurenčnosti, vse bolj postavljajo v središče pozornosti tudi v razvitih deželah, kot so na primer Nemčija, Avstrija in Švica. Sodelovanje s podjetji in možnost za izobraževanje na delovnem mestu za izobraževalce postajata ključna in tudi strateško pomembna. Praksa kaže, da morajo biti za uspešnost strategij za nadaljnje izobraževanje slabše izobraženih in nizko usposobljenih zaposlenih delavcev programi učenja na delovnem mestu profesionalno zasnovani, pristopi izobraževalcev pa izjemno inovativni. Ambicija projekta je identificirati in tudi razvijati prenosljive in gibljive načine profesionalnega usposabljanja učiteljev za njihov celovit profesionalni razvoj.

Na tretjem sestanku strokovnjakov so partnerji predstavili priročnik za samostojno učenje, ki je v veliki meri že pripravljen. Spomladi bo kompletiran in pripravljen za preizkus v praksi. Zanimiva je sestava priročnika: dejansko bo omogočal celosten pogled tudi začetniku na tem področju, posamezna poglavja pa so opremljena s praktičnimi primeri, didaktičnimi sugestijami ter različnimi izkušnjami iz precej različnih evropskih delovnih okolij. Dodatna vrednost tega priročnika bo kratka predstavitev ustreznih konceptualnih in teoretskih izhodišč, ki bodo bralcu omogočali samostojni študij. Med navedeno literaturo bo namreč lahko našel kakovostne vire, na osnovi katerih se bo lahko poglobil v posamezna vprašanja. Ambicija projektnih partnerjev je, da bi to ne bil zgolj eden od mnogih priročnikov, pač pa temeljni vir za poglabljanje in spoznavanje precej specifičnega področja.

Slovenski strokovnjaki smo na sestanku predstavili svoj prispevek v priročniku. Dotika se implementacije, saj pripravljamo poglavje o izvedbi usposabljanja za razvoj spretnosti na delovnem mestu. Poglavje je opremljeno z didaktičnimi in metodičnimi vidiki, posebna pozornost pa je namenjena zagotovitvi prenosa znanja oz. učnemu transferu, ki je v tem kontekstu še posebej občutljiva točka. Poglavje je posvečeno razmisleku o tem, kaj vse se morajo izobraževalci naučiti, če želijo zagotoviti res kakovosten transfer. Ob tem pa se dotika tudi vprašanja, kakšen profesionalni razvoj naj ob tem steče, da bo izobraževalec to delo sprejemal kot možnost za rast in razvoj in ne kot področje profesionalnega naprezanja v nemogočih in težkih razmerah, ki ga pehajo v izgorelost.

Naslednji sestanek partnerjev bo v Ljubljani od 5. do 7. maja prihodnje leto.

Dr. Petra Javrh (petra.javrh@acs.si), ACS