S ponosom navajamo, da je AZM – LU izvajalec dejavnosti svetovalnega središča po modelu ACS polnih dvajset let.

Velik izziv je vseskozi predstavljalo veliko število partnerjev in drugih organizacij v našem lokalnem okolju. Ob tem želimo izpostaviti vlogo ZRSZ, OE Maribor, ki je vsa leta delovanja svetovalnega središča aktiven strokovni in strateški partner.

Izvajanje informativno-svetovalne dejavnosti je AZM – LU kot nosilcu dalo zelo veliko, in sicer poglobljeno spremljanje ponudbe drugih akterjev izobraževanja odraslih; čas in kadre, ki lahko strankam nudijo kakovostne in poglobljene osebne svetovalne pogovore; promocijo svetovanja in s tem zavoda kot celote.

V ponedeljek, 4. 10. 2021, je minilo natanko okroglih dvajset let, odkar smo na AZM – LU odprli pisarno svetovalnega središča.

Letos smo se zaradi nestabilne situacije, povezane z epidemijo novega koronavirusa, odločili, da obletnico obeležimo zgolj v obliki svečane seje strateškega sveta. S svojo prisotnostjo in strokovnimi prispevki so nas počastile mag. Tanja Vilič Klenovšek z ACS ter Teja Dolgan in Lidija Fischinger, obe z MIZŠ.

Mag. Tanja Vilič Klenovšek z ACS nas je navdušila z izjemnim strokovnim prispevkom, ki je vseboval pregled od zasnove modela ISIO pa vse do vzpostavitve javne službe na področju svetovalne dejavnosti.

V nadaljevanju je devet navzočih strateških partnerjev prisluhnilo tudi prispevku Biserke Lep iz ZRSŠ, OE Maribor, z naslovom Nadarjeni in talentirani v odrasli dobi.

Plenarni del dogodka smo zaokrožili s celovitim pregledom prehojene dvajsetletne poti. Alenka Sagadin Mlinarič je v svoji predstavitvi namenila pozornost predvsem poglabljanju strokovnega in strateškega partnerstva. Opisala je nove pristope, kot je terensko delo. Načrtovali smo tudi delo v treh delovnih skupinah, ki ga bomo uresničili na eni prihodnjih sej. Skušali bomo odgovoriti na vprašanja, kaj še lahko storimo za večji dostop do zaposlenih odraslih, predvsem manj izobraženih, ranljivih ciljnih skupin, in boljšo informiranost strokovnih delavcev v drugih organizacijah. Pomembno vlogo pri svetovalni dejavnosti ima namreč naše partnersko omrežje.

Z optimizmom naprej …

Dvajsetletnica projekta je nedvomno tudi priložnost za samorefleksijo. Demografski podatki o številu prebivalcev območja nam vlivajo optimizem, saj pokrivamo veliko geografsko območje. Maribor kot drugo največje slovensko mesto nam ponuja brezmejne priložnosti mreženja in številne priložnosti za dostop do novih strank. V organizacijah, društvih, NVO, izobraževalnih in drugih organizacijah delajo odrasli, ki jim je skupna potreba po novem znanju in s tem kakovostnem svetovanju (v jeziku svetovalcev pred, med in po zaključku izobraževanja). Od 1. 1. 2021 nam je zagotovljena kontinuiteta financiranja svetovalne dejavnosti, za katero smo hvaležni tako ACS kot MIZŠ kot financerju dejavnosti.

Dejavnost svetovanja smo kot pobudo umestili tudi v Regionalni razvojni program Podravja za obdobje 2021–2027. Z okrepljeno kadrovsko ekipo svetovalcev, stabilnim financiranjem, vzpostavljeno partnersko mrežo in umeščenostjo svetovalne dejavnosti v razvojne regionalne dokumente smo opremljeni bolj kot bi v samem začetku upali sanjati. Ponosni smo na to, da lahko odraslim pomagamo na njihovi poklicni in osebni poti.

Alenka Sagadin Mlinarič (alenka.sagadin.mlinaric@azm-lu.si), AZM – LU