V zadnjih mesecih se soočamo s stanjem, ki pustoši po trgu dela. Znašli smo se pred novimi izzivi. Za nekatere posameznike lahko trenutna situacija pomeni spodbudo, da delujejo na nove načine, iščejo nove sistemske prioritete in postavljajo temelje za karierno prihodnost. Vsekakor pa drži eno – spremenila so se naša življenja in poslovanje, saj je prihodnost v vseh pogledih negotova.

S pojavom novega koronavirusa smo tudi v svetovalnih središčih spremenili način dela. Komuniciranje s svetovanci smo izvajali s pomočjo telefona, elektronske pošte ali spletnih portalov in avdio konferenc. V nastali situaciji so se številni svetovanci zanesli na virtualno sodelovanje in videokonference namesto na fizična srečanja. Če potegnemo črto in pogledamo na splošno, je delovalo presenetljivo dobro.

V nadaljevanju predstavljam tako pozitivne vidike kot negativne plati spletnega svetovanja.

PREDNOSTI

  • Spletno svetovanje je enostavno in dostopno vsem, ki ga želijo uporabljati. Zavedamo se, kako pomemben je hiter pretok informacij od oddajnika k prejemniku, in tej zahtevi je bilo ugodeno. Priročno je tudi za osebe, ki živijo na podeželju ali oddaljenih območjih, kjer ni svetovalnih storitev, za gibalno ovirane in druge.
  • Za tiste posameznike, ki jim morda ni všeč tradicionalni model svetovanja in se jim zdi spletno svetovanje primernejše, je to način, kjer se lažje pogovarjajo o svojih izzivih.
  • Spletno svetovanje je lahko učinkovito tudi pri odpravljanju socialne stigme. Za tiste, ki jim je osebno svetovanje neprijetno, omogoča zasebni dostop do različnih storitev, ne da bi ob tem morali obiskati svetovalno središče. Če svetovanci opravijo »klic« iz svojega doma preko računalnika ali telefona, lahko svetovanje prevzame povsem drugačno vlogo. Svetovancu omogoči, da se počuti manj stigmatiziranega. Odpade skrb, da bi ga na hodnikih institucije videli zaposleni, ostali svetovanci ali katera koli druga oseba. Spletno svetovanje omogoča določeno stopnjo anonimnosti, ki lahko zmanjša takšno družbeno stigmo in svetovance pozove, naj poiščejo pomoč, saj bi se v nasprotnem primeru obotavljali.

Različni načini komunikacije. Večina komunikacij preko interneta je v pisni obliki. Spletno svetovanje, pri katerem je način komunikacije pogosto e-pošta ali klepet preko telefona, videokonferenc, nama obema – tako svetovancu kot svetovalcu omogočata, da sva pozorna na komunikacijo in premisliva o svojih razmišljanjih in občutkih, preden se izraziva. To je lahko še posebno primeren način komunikacije za tiste stranke, ki se težko izrazijo z besedami.

V času epidemije sem sem vključil v e-svetovanje preko Svetovalnega središča Novo mesto. Ta čas sem izkoristil za učenje in izobraževanje, saj sem se skušal naučiti čim več slovenskega jezika. Sprva je bil zelo nenavaden občutek in bilo me je bilo strah, pa ne zato, ker ne bi znal uporabljati Skypa ali začeti videopogovora s svetovalko, temveč zato, ker je še dodatno prevladal strah pred medsebojnim komuniciranjem, prvič v jeziku, ki ga ne poznam zelo dobro, in drugič, ker sem bil prej navajen osebnega stika. Osebno svetovanje mi je dosti bolj bližje, lažje vprašam po nerazumljivih besedah in počutim se bolje.

Čarli T.

SLABOSTI

Ali obstajajo kakšne omejitve ali tveganja, povezana s storitvami na daljavo? Seveda.

Oddaljeno svetovanje morda ni primerno ali najboljša izbira storitve iz več razlogov.

  • Znatne prekinitve komunikacijskih storitev (tehnične težave) oziroma pomanjkanje dostopa do komunikacijske tehnologije ali težave z njo. Ni nenavadno, da računalniki odpovedo, internetne povezave se prekinjajo. Tisti, ki so na oddaljenih območjih, imajo lahko manj popoln prenos, obstaja možnost prekinitve omrežne povezave.
  • Pomanjkanje znanja IKT, posebno če nastavitev komunikacije vključuje namestitev in učenje nove programske in/ali strojne opreme, lahko za svetovance predstavlja težave.
  • Odsotnost zelo pomembnih verbalnih in neverbalnih znakov. Tradicionalno svetovanje se v veliki meri opira na značilnosti telesne govorice kot oblike komunikacije in načina vpogleda v misli, občutke in vedenja svetovancev. Storitve oddaljenega svetovanja značilnosti, kot so ton glasu, izraz obraza, govorica telesa in očesni stik, omogočajo v omejenem obsegu. To lahko negativno vpliva na rezultate svetovanja, saj svetovalci nimamo možnosti opazovanja.
  • Potreba po intenzivnejših storitvah. Svetovanci se soočajo z izrazito opešanim občutkom za ohranjanje zaupnosti in varnosti.
  • Osebnostno počutje. Spletno svetovanje se nanaša na svetovalne storitve prek interneta in vključuje na primer e-pošto, klepetalnice in spletne kamere. Povsem mogoče je, da sta svetovanec in svetovalec v zadregi, da se v tem položaju ne počutita dobro.

Ana Marija Blažič (anamarija.blazic@ric-nm.si), Svetovalno središče Novo mesto