Kot je v svojem prispevku Izobraževanje odraslih v Evropi do 2030 na LPoIO 2021 napovedala predstavnica MIZŠ, Jasmina Poličnik, so na Svetu ministrov za izobraževanje sprejeli predlog Resolucije o nEPUO 2021–2030. Zasedanje je potekalo 29. 11. 2021 v Bruslju pod slovenskim PSEU. S tem so postavljeni formalni temelji za nadaljnje uresničevanje nove evropske strategije v IO.

Dokument je nastajal na številnih posvetovalnih srečanjih

Osnutek dokumenta je od decembra 2020 do oktobra 2021 na svojih blizu dvajsetih sestankih pripravljala skupina PSEU na MIZŠ. V njej smo delovali tudi predstavniki ACS in drugih javnih zavodov. Svoja strokovna mnenja smo prispevali pri oblikovanju izhodiščnega dokumenta, kasneje pa osnutka same Resolucije. V spomladanskem času smo se posvetovali z evropskimi (24. 3.) in slovenskimi deležniki (15. 4.) v IO. Kasneje smo se dvakrat sestali z EK in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, ki smo ga zaprosili za raziskovalno mnenje. Posvetovali smo se z EAEA ter predstavniki držav našega tria predsedstev (Nemčije in Portugalske).

Logotip Adult learning plolicies

Osnutek Resolucije je bil nato od julija do oktobra petkrat obravnavan na sestankih Odbora za izobraževanje pri EK, kjer so svoja podrobna mnenja podale države članice. Po vsakem sestanku Odbora se je zbrala skupina PSEU, da bi pripombe presodila in jih po najboljših močeh vključila v besedilo. Ta proces je bil zaključen 27. 10., nato pa je Sekretariat EK Resolucijo dokončno uredil.

Na tem mestu objavljamo potrjeno besedilo Resolucije o nEPUO, ki bo objavljeno v Uradnem listu EU predvidoma v januarju 2022. Tedaj se lahko nadejamo tudi slovenskega prevoda in le upamo lahko, da bo tokrat terminologija karseda prilagojena slovenskemu strokovnemu jeziku v IO.

Naj še opozorimo, da je na spletni strani konference PSEU Adult learning and education – The resilient response to future challenges (8. oktobra 2021) objavljena končna različica strokovnih pobud njenih udeležencev. Zajete so v Deklaraciji o učenju in izobraževanju odraslih v EU do leta 2030.

Izkušnja je bila dragocena, izkupiček pa daljnosežen

Osebno sem bila vpeta v pripravo tako Resolucije kot tudi konference oziroma Deklaracije. Čeprav je šlo v obeh primerih za kar zajetno delo, prevladuje občutek velikega zadovoljstva. Bilo je zanimivo soustvarjati tako pomemben politični dokument, ki neposredno vpliva na naše delo, saj ga bomo po uspešni prvi dekadi imeli priložnost implementirati še vse tja do 2030 (projekt EPUO). V veselje mi je bilo sodelovati z zavzetimi predstavnicami MIZŠ, še posebno Emo Perme, Jasmino Poličnik in Matejo Robič, ter atašejema MIZŠ v Bruslju – Barbaro Zupan in Luko Živićem. Lepe občutke pa vzbujajo tudi reakcije in pohvale naših evropskih kolegov, ki so zadovoljni s celostno naravnanostjo strategije. Demokratični proces, ki je zrasel na slovenskih temeljih in ga je poganjala naša pregovorna vztrajnost, je na posvetovanjih in pogajanjih očitno obrodil dobre sadove. Zdaj pa je na vseh nas, da jih povežemo s tistimi, ki so jim namenjeni – učečimi se.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS