Epidemija novega koronavirusa (covid-19) je močno prizadela vso Evropo in številne regije sveta. Vsakodnevno življenje milijonov ljudi se je korenito spremenilo in mnogi so zaskrbljeni zaradi svojega zdravja, službe in dobrega počutja. Po vsej Evropi morajo izvajalci IO preklicati ali nadaljevati tečaje po spletu. Ukrepi imajo zaradi finančnih izgub dramatične posledice za izvajalce tečajev, trajnost institucij, osebja in nenazadnje tudi učeče se. Toda za ublažitev posledic socialne in gospodarske krize, ki bo sledila, bo izobraževanje in usposabljanje odraslih potrebno bolj kot kdaj koli prej.

Združenje EAEA je oblikovalo izjavo o COVID-19 ter učenju in izobraževanju odraslih. V spodnjem prispevku povzemamo njeno sporočilo.

Neformalno učenje in izobraževanje odraslih ima ključno vlogo pri socialnem vključevanju najranljivejših skupin v družbi, saj zagotavlja varen prostor za skupno učenje in pomaga ljudem graditi nove socialne mreže. Tem skupinam najbolj grozi izguba zaposlitve ter finančne in socialne perspektive, najverjetneje imajo tudi omejen dostop do IKT in dobrih internetnih povezav. Prav tako nimajo digitalnih spretnosti, potrebnih za sodelovanje v spletnem učenju. Trenutna kriza kaže, kdo še posebej potrebuje učenje in izobraževanje odraslih: starejše osebe, ki nimajo računalniških znanj in imajo zato malo ali nič stika z zunanjim svetom, pa tudi starši, ki svojih otrok ne morejo podpirati pri spletnem učenju.

Učenje in izobraževanje odraslih lahko pomaga, da bodo posamezniki, skupnosti in trgi odpornejši ne le v naši zmožnosti ob izhodu iz epidemije, temveč tudi pri razvoju močnejših orodij za spopadanje s socialno in gospodarsko krizo, ki bo verjetno sledila. Če pa vlade in oblasti na vseh političnih ravneh ne reagirajo zdaj, obstaja veliko tveganje, da bo učenje in izobraževanje odraslih prizadela močno oslabitev njegovega sistema in tako ne bo moglo več opravljati svoje vloge v času recesije. Za zagotavljanje ponudbe neformalnega učenja je potrebna ustrezna politična in finančna podpora med krizo in po njej.

Več Evrope zdaj!

Ena od lekcij, ki jih kriza sporoča, je, da mora EU zdaj in pozneje vsem državam članicam omogočiti obnovo svojega socialnega sobivanja in gospodarstev. Če je zainteresirana za krepitev občutka pripadnosti svojih državljanov, srednjeročne in dolgoročne evropske ideje, je zdaj čas, da trajnostno podpre programe, kot je EPUO, in ustvari možnost za njeno nadaljevanje.

EAEA pričakuje, da bodo nacionalne in regionalne oblasti ob podpori EU sprejele učinkovite ukrepe, s katerimi bodo ponudnikom in zaposlenim v učenju in izobraževanju omogočili soočenje s posledicami te nepredvidljive krize. To vključuje:

  • ustanovitev skladov za nujne primere neprofitnih izvajalcev v učenju in izobraževanju odraslh ter samozaposlene učitelje, trenerje in drugo osebje;
  • popolno kompenzacijo tečajev, ki jih javni organi naročijo v okviru ukrepov na trgu dela;
  • promocijo učenja in izobraževanja odraslih z dodatnimi javnimi sredstvi za ublažitev posledic socialne in gospodarske krize po epidemiji, na primer z izobraževalnimi boni za vse prebivalce, državljane in migrante ali podporo prilagojenim učnim programom;
  • vzpostavitev skladov za digitalizacijo za neprofitne ponudnike učenja in kot pomoč pri prehodu na spletno učenje.

Za programe, tečaje in usposabljanja, ki jih podpirajo regionalni, nacionalni in evropski viri financiranja, EAEA zahteva:

  • odpravo omejitev za izpeljavo tečajev na spletu,
  • če se tečaji lahko izvajajo digitalno, je kot ustrezne treba sprejeti tudi metode učenja z večjim deležem samostojnega učenja.

EAEA poziva EU, naj:

  • nadaljuje in krepi strategije izobraževanja odraslih na ravni EU;
  • zagotovi strukturno podporo državam, ki še nimajo močnih struktur učenja odraslih.

Evropa potrebuje močan sektor učenja in izobraževanja odraslih, s pomočjo katerega se bo lahko spoprijemala z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi v naslednjih letih.

Priredila: Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS