V digitalni bralnici ACS  je na voljo novo delo o e-izobraževanju z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo. Monografijo smo napisali isti avtorji kot priročnik Osnove e-izobraževanja iz leta 2010 (dr. Lea Bregar, mag. Margerita Zagmajster in dr. Marko Radovan). Tehnološki razvoj v zadnjem desetletju je tudi izobraževanju odprl nove priložnosti za inovativne pristope v učenju in poučevanju, ki omogočajo razvoj znanja in zmožnosti skladno z zahtevami 21. stoletja in to ne samo e-, pač pa tudi tradicionalnemu izobraževanju. Obravnava teh pristopov in metod zajema približno 40 % monografije. Temeljne vsebine e-izobraževanja iz priročnika iz leta 2010 pa smo posodobili skladno z novimi strokovnimi spoznanji in tehnološkimi možnostmi. Monografija je sestavljena iz sedmih vsebinsko zaokroženih delov. V njej so predstavljeni teoretični in razvojni vidiki e-izobraževanja, značilnosti strateškega, poslovno-organizacijskega in pedagoškega vidika načrtovanja programov e-izobraževanja, razvoj programov e-izobraževanja, pedagoška podpora in menedžment pri izvedbi e-izobraževanja ter novi pristopi in metode, kot so odprto izobraževanje z OER in MOOC, umetno inteligenco, učnimi analitikami, inteligentnimi tutorskimi sistemi, mobilnim učenjem, mikroučenjem, igrifikacijo, simulacijami, navidezno in nadgrajeno resničnostjo in z digitalnim pripovedovanjem.

Monografija predstavlja vsebinsko zaokrožen, aktualiziran in v prihodnost usmerjen pogled na e-izobraževanje na poti v digitalno družbo. Verjamemo, da bo uporabna za vse, ki jih te vsebine zanimajo.

Ko bodo razmere omogočale, načrtujemo tudi izid publikacije v tiskani obliki. Vaši odzivi na monografijo so dobrodošli, posredujete jih lahko preko e-pošte na naslov: margerita.zagmajster@acs.si.

Mag. Margerita Zagmajster (margerita.zagmajster@acs.si), ACS in dr. Lea Bregar (lea.bregar@ef.uni-lj.si)