Peta faza uresničevanja EPUO se je prevesila v svojo drugo polovico.

Aktualni projekt EPUO teče v letih 2020 in 2021. Konec januarja letos smo oddali vmesno poročilo, v katerem smo poročali o dosežkih pri nadgradnji portala Kam po znanje in oblikovanju sistematične komunikacijske strategije za njegovo popularizacijo. Z nadgradnjo nadaljujemo, rezultati bodo vidni v maju. V poročilu smo našteli mednarodne dogodke, ki smo se jih udeležili, ter izpostavili dogodek PLA na temo doseganja ranljivih ciljnih skupin. Ta bi se moral odviti v Sloveniji, pod okriljem 25. TVU, a smo ga žal gostili le prek spleta.

Načrtovane tri forume o prihodnosti učenja odraslih smo zaradi covida-19 prenesli v leto 2021. Prvega, o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo, smo v januarju že izpeljali. Če se izredno zanimivega tripartitnega dogodka, ustvarjenega v partnerstvu s Platformo SLOGA in Slovensko filantropijo, niste udeležili, si le oglejte zanimive predstavitve in pričevanja.

Novi EPUO – kaj, kdaj, kako …

Tako kot vse strategije na evropski in nacionalni ravni se je v letu 2020 iztekla tudi Resolucija Sveta o prenovljenem EPUO (2011). Dokument je (bil) ključnega pomena za IO, zato se upravičeno sprašujemo, kako naprej. Pri tem ima odločilno vlogo prav Slovenija, saj je sprejetje nove resolucije ena od prednostnih nalog v času našega PSEU v drugi polovici tega leta.

Delovna skupina na MIZŠ, v kateri sodelujemo tudi predstavniki ACS in CPI, pripravlja izhodiščni dokument za razpravo z evropskimi (24. marca) in nacionalnimi (15. aprila) deležniki. O novih vsebinah in nadaljevanju še vedno aktualnih izzivov smo razpravljali že v krogu nacionalnih koordinatorjev EPUO, v prihodnje pa bo za to še nekaj priložnosti. Predvidoma v začetku septembra bo prvi osnutek resolucije o novem EPUO obravnavan na Odboru za izobraževanje pri EK, kar bo prvi formalni korak pod okriljem slovenskega predsedovanja. Skupni cilj vseh prizadevanj je sprejetje nove resolucije na novembrskem zasedanju sveta ministrov za izobraževanje.

Osnutek resolucije bi radi zastavili kar se da holistično in uravnovešeno (po štirih stebrih Delorsa et al.). Pri tem se seveda navezujemo na aktualne evropske dokumente, o katerih smo pisali ob koncu lanskega leta, v zadnjem času pa sta se jim pridružila še Resolucija Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše v obdobju 2021–2030 (26. 2. 2021) ter Akcijski načrt evropskega stebra socialnih pravic (4. 3. 2021). Slednji do leta 2030 narekuje kar 60-odstotno vključenost odraslih v izobraževanje in usposabljanje.

Toliko o dogajanju na ravni politike IO. Vzporedno bo (v praksi) že aprila objavljen nov razpis EACEA za uresničevanje EPUO v letih 2022–2023. Urnik in  okvirno vsebino razpisa je EK predstavila na letošnjem prvem srečanju nacionalnih koordinatorjev EPUO v začetku februarja. Finančni temelji za nadaljevaje tega že skoraj desetletnega procesa v državah članicah EU so postavljeni v novem programu Erasmus+.

Sodelovanje pri oblikovanju nove resolucije nam bo najverjetneje omogočalo, da bomo s prijavo na razpis že sledili najnovejšim trendom, obenem pa, tako kot ves ta čas, izhajali iz nacionalnih okoliščin in prioritet. O novostih vas bomo seveda obveščali.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS