Od konca decembra je na portalu SSU na voljo 44 novih filmčkov. Večina je namenjena učenju enostavnega računalniškega programiranja z uporabo grafičnega vmesnika za programiranje Scratch, eden pa plačevanju parkirnine z mobilnim telefonom. S pomočjo filmčkov boste lahko spoznali osnovne programerske koncepte in ukaze, se naučili risanja, dela s spremenljivkami, koordinatami, vejišči in pogoji, naključnimi števili, sporočili in konceptom drobljenja problema na manjše probleme. Vsebina filmčkov se ujema z evropskim okvirjem digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.1, področje kompetenc 3: Izdelovanje digitalnih vsebin, 3. 4. Programiranje). 43 filmčkov je objavljenih v rubriki Videovodiči za digitalno ustvarjanje in programiranjeFilmček za učenje plačevanja parkirnine z mobitelom smo umestili v rubriko Uporaba pametnega telefona.

Na portalu SSU je tako sedaj na voljo skupno 161 filmčkov – 70 jih je namenjenih učenju o uporabi računalnika, 48 uporabi pametnega telefona in 43 računalniškemu programiranju. Poleg videoposnetkov so pri posamičnem vsebinskem sklopu na voljo še kratka navodila, za vsak filmček pa je na voljo tudi opis znanj in spretnosti.

Mag. Margerita Zagmajster (margerita.zagmajster@acs.si), ACS