V začetku aprila sta bili na MIZŠ podeljeni nagradi MSS za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja mladih v letu 2018.

Tea Martinovič  je prejela nagrado za diplomsko delo z naslovom Strategije ravnanja z mladoletnimi begunci brez spremstva v Sloveniji in Lea Rojec za magistrsko delo z naslovom Mladoletni begunci v slovenskem sistemu izobraževanja za odrasle.

Nagrajenki sta se v svojih delih lotili skoraj pozabljenih, vendar perečih tem, ki so slabo zastopane, in s tem opozorili na še vedno aktualno družbeno problematiko.

Lea Rojec v magistrskem delu analizira področje, ki že v naslovu nakazuje na protislovje. Tako odkriva tudi simbolično razmerje med ranljivimi in raznolikimi mladoletniki ter državnim sistemom IO. Pomembna je aplikativna uporabnost magistrske naloge, ki bi potencialno izboljšala integracijo mladoletnih beguncev (starejših od 15 let) v naš sistem izobraževanja. To predstavlja enega izmed najpomembnejših korakov integracije mladostnika v novo družbo. V nalogi so podani tudi zelo konstruktivni predlogi za aplikacijo v naš obstoječi izobraževalni sistem (kurikulum).

Nagrade sta podelila minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in predsednica MSS Anja Fortuna, ki je v uvodnem nagovoru povedala, da če razumemo situacijo mladih, razumemo situacijo v svetu.

»Mladi smo tisti, ki s svojimi dejanji in svojo aktivacijo kažemo na stanje v družbi. Pomembno je, da se vlaga v raziskave na področju mladih, saj se le tako lahko oblikujejo mladinske politike, ki temeljijo na dokazih,« je svoj nagovor zaključila Anja Fortuna.

Iskrene čestitke nagrajenkama!

Priredila: Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS