MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Slovenj Gradec. Z dobrim in prepoznavnim delom je presegel občinske meje ter postal ključni nosilec razvoja in izvajanja strategij vseživljenjskega učenja v koroški regiji. Letos MOCIS obeležuje 20. obletnico delovanja.

Zavedamo se, da so za uspeh izobraževalne ustanove ključnega pomena kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve ter zadovoljstvo udeležencev, partnerjev in zaposlenih, zato posvečamo skrbi za utrjevanje in razvoj kakovosti veliko pozornosti.

Razvoju kakovosti ostajamo zvesti od leta 2005, ko smo se prvič vključili v nacionalni projekt POKI in si tako pridobili pravico do uporabe ZZK. Z vključitvijo v projekt smo pridobili znanja za celovit pristop k presojanju in razvijanju kakovosti v IO. Vsa leta se trudimo ohranjati nivo kakovosti in redno obnavljamo pravico do uporabe ZZK. Ta predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v IO.

Skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev ostajata naši glavni vodili, zato tudi po zaključku projekta POKI nadaljujemo s celovitim sistemom vodenja in spremljanja kakovosti, tako kot narekujejo trendi v IO. Našim udeležencem izobraževalnih programov, zaposlenim, partnerjem in zunanjim sodelavcem želimo zagotavljati najboljše pogoje za delo in njihovo osebnostno ter strokovno rast. K temu nas zavezujejo tudi vizija, poslanstvo in vrednote ter listina in izjava o kakovosti.

Spomladi smo potrjevali znak kakovosti že drugič. Zaradi preteklih izkušenj je bila priprava dokumentacije tokrat lažja, saj smo že poznali proces in postopke dela. V pomoč in zelo praktična je tudi aplikacija za oddajo dokumentacije za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK. Pohvala in zahvala gresta tako vsem tistim, ki so jo razvili, kakor tudi vsem strokovnim delavcem na ACS, ki nam vedno stojijo ob strani in v kriznih trenutkih priskočijo na pomoč.

Pri tokratnem podaljšanju oz. pripravi dokumentacije je aktivno sodeloval celoten kolektiv MOCIS-a. Za kakovost namreč skrbimo tako vsi zaposleni kakor tudi naši zunanji strokovni sodelavci. Kakovost je postala stalnica v našem razmišljanju in načinu dela. V slogi je moč in to se je ponovno dokazalo tudi pri tem delu. Vlogo za podaljšanje ZZK smo oddali celo kakšen dan pred postavljenim rokom in tako prehiteli zapleteno situacijo s koronavirusom. V duhu kakovostnega dela smo z učinkovito organizacijo in timskim delom dosegli skupen cilj pravočasne oddaje popolne vloge, za katero smo bili s strani komisije na ACS tudi pohvaljeni. Še posebej so kot primer dobre prakse izpostavili naše samoevalvacijsko poročilo, iz katerega se lahko veliko naučijo tudi drugi izvajalci IO. Kot primer dobre prakse je objavljeno na spletnem portalu Mozaik kakovosti.

Skrb za razvoj kakovosti ni mirovala niti v obdobju popolne karantene. Ves ta čas smo našim strankam in udeležencem ponujali storitve, informacije in svetovanje. Za doseganje tega cilja smo razvili nove pristope in postopke dela, hkrati pa smo vsi zaposleni postali udeleženci vseživljenjskega učenja skozi spoznavanje IKT, ki nam je delo omogočala.

Na podlagi dokazil o izvedenem preteklem delu na področju kakovosti smo pridobili podaljšano pravico do uporabe ZZK do 31. 3. 2023. Tako nadaljujemo svoje poslanstvo in skozi vsakodnevno delo utrjujemo slogan »Naj teče učenje skozi življenje«.

Kristina Navotnik (kristina.navotnik@mocis.si) in Janja Bartelj (janja.bartelj@mocis.si), MOCIS